CONSTRUCCIÓ

Aposta per la diversificació sectorial i geogràfica

Fergo Aisa ampliarà capital en 217 milions per reequilibrar el seu patrimoni

L'ampliació consistirà en aportacions no dineràries

La immobiliària i constructora Fergo Aisa farà una ampliació de capital per un import màxim de 217 milions d'euros que consistirà en aportacions no dineràries que li permetran aconseguir un reequilibri patrimonial i començar un nou model de negoci futur, basat en la diversificació i l'expansió internacional.

L'ampliació consistirà en aportacions no dineràries consistents en la compensació de crèdits, aportació d'immobles i aportació de societats i participacions socials per aconseguir el reequilibri patrimonial, segons ha informat avui la companyia, que ha celebrat junta general extraordinària d'accionistes a Barcelona, a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Per complir la legislació, la junta de Fergo Aisa ha aprovat una ampliació de capital per un import màxim de 390 milions d'euros, malgrat conèixer que l'import definitiu d'aquesta ampliació ha estat ajustat a la valoració dels actius aportats, que han realitzat experts independents, i pendent de la decisió final dels aportants d'aquests actius a acceptar l'esmentada valoració.

Els informes dels experts van situar l'import màxim de l'operació en 217 milions perquè, finalment, no s'ha inclòs l'aportació de determinats actius que estaven previstos com a part de l'operació.

El president de Fergo Aisa, Carlos Fernández, ha dit davant la junta d'accionistes que aquesta ampliació de capital és suficient per permetre a la companyia "donar l'últim pas d'un procés d'operacions" que permet a la companyia posar el seu marcador "a zero" i aconseguir el reequilibri patrimonial.

Fernández ha assenyalat que la companyia tindrà "una important capacitat de capturar noves oportunitats de negoci, de generar resultats d'una forma recurrent, no basada en cicles, i que podrà reduir el seu risc operatiu".

Amb l'ampliació de capital, la immobiliària podrà desenvolupar "un nou model de negoci, basat en el creixement a Espanya amb un negoci bàsic molt més diversificat, en entrar en altres divisions diferents a la immobiliària, i a l'expansió internacional.

Quant a la diversificació, Fernández ha esmentat el recent anunci de negociacions per comprar el 100% de Bruesa Construccions, una empresa amb una cartera d'obres superior als 630 milions d'euros.

La junta ha aprovat, a més, una emissió de warrants executables i convertibles en accions de la societat per 30 milions d'euros, que seran subscrits per GEM Capital, operació addicional a l'acord aconseguit al juliol pel qual GEM Capital haurà d'invertir 60 milions en la companyia a través de la subscripció d'accions provinents d'ampliacions de capital dineràries.

La junta també ha aprovat la reducció de capital social per compensació de pèrdues, mitjançant la disminució del valor nominal d'un euro a 25 cèntims d'euro per acció.

A més, també ha aprovat el nomenament com a nou membre del consell d'administració de Juan Antonio Obiol Méndez.