Naturgy condemnada a pagar 14 M€ a l'Ajuntament de Barcelona per no haver abonat l'impost d'una obra

El Tribunal Suprem ha confirmat la sentència que va dictar el 2017 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el 2017 i que obliga Gas Natural a pagar 13.783.250 euros per no haver abonat l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la construcció de la central tèrmica de cicle combinat del port de Barcelona.

Competència multa Naturgy amb 1,2 M€ per haver encarit el rebut fins a un 14% a alguns clients

Segons un comunicat de l'Ajuntament de Barcelona, la sala contenciosa administrativa del Suprem no ha admès a tràmit el recurs de cassació interposat per la gasista i ha condemnat a la companyia a fer-se càrrec de les costes processals.

Un llarg procés

El cost de les obres va superar els 440 milions d'euros, i el consistori va posar en marxa a finals d'agost del 2011 les accions inspectores per regularitzar el cobrament dels impostos corresponents.

Amb tot, l'empresa va al·legar que el cost total d'execució havia sigut molt inferior. Segons Gas Natural, el contracte s'havia signat sota la modalitat de 'claus en mà' i no disposava de factures ni de certificacions d'obres per acreditar el cost exacte de les obres, ja que aquesta documentació estaria en poder dels contractistes (alguns dels quals amb seu social a l'estranger) i subcontractistes.