La Generalitat assumeix la gestió dels trens regionals

La Generalitat assumeix a partir d'aquest 1 de gener la gestió dels trens regionals de Renfe a Catalunya, un traspàs que va ser acordat el passat 17 de novembre a la Comissió Mixta de Transferències entre l'Estat i el Govern. La Generalitat, en aplicació de l'article 169 de l'Estatut, gestionarà el servei, decidirà les freqüències de pas, les tarifes, els horaris, marcarà els nivells objectius de qualitat i inspeccionarà el servei de tots els trens regionals que comencen i acaben a Catalunya, mentre que Renfe continuarà sent l'operadora de Rodalies i Regionals tot el 2011. Es calcula que 11 milions d'usuaris utilitzaran els regionals durant aquest any en els més de 760 trajectes setmanals.

Concretament, el conveni preveu que el volum de l'oferta global de serveis regionals que prestarà Renfe-Operadora a Catalunya durant el 2011 serà de 763 trens setmanals circulant de mitjana, que equival a una producció de 5,334 milions de quilòmetres per tren a l'any. Hi haurà 256 treballadors i 56 unitats de parc mòbil.


4,5 milions de passatgers a la línia Barcelona-Portbou

Les sis línies dels trens regionals ja han estat batejades al web de Rodalies de Catalunya: l'R11, de Barcelona a Portbou per Girona; l'R12, de l'Hospitalet a Lleida per Manresa; l'R13, de Barcelona a Lleida per Valls; l'R14, de Barcelona a Lleida per Tarragona i Reus; l'R15, de Barcelona a Riba-roja d'Ebre per Tarragona i Reus, i l'R16, de Barcelona a Tortosa/Ulldecona. La línia de Barcelona a Portbou ha transportat uns 4,5 milions de passatgers aquest 2009 i la de Barcelona a Tortosa, més de dos milions d'usuaris. El traspàs no inclou però els serveis de trens Avant, que transcorren dins de Catalunya en alta velocitat.

Per la seva banda, l'Estat es reserva l'exercici de les competències que afecten a la infraestructura de la xarxa ferroviària d'interès general, la llicència d'empresa ferroviària i regulació de la formació obligatòria i les habilitats del personal, així com l'expedició dels títols i la seguretat de la circulació ferroviària, el que inclou la regulació de les funcions executives corresponents, igual que l'establiment de les taxes o els cànons aplicables. També es preveuen formules de cooperació i convenis de col·laboració que faciliten l'actuació conjunta en la prestació dels serveis ferroviaris de transport de viatgers de Regionals pel que fa a la utilització de les infraestructures, la formació del personal ferroviari, la inspecció, la investigació d'accidents, la prestació d'altres serveis addicionals, complementaris i auxiliars.

L'Estat assumeix els 14,8 MEUR de dèficit

Pel que fa a la valoració econòmica del servei, i segons l'acord de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals, l'Estat es compromet a assumir la totalitat del dèficit del servei de regionals, que per a 2011 s'estima en 14,8 M¿. Aquest import inclou el dèficit d'operacions, les amortitzacions de les inversions realitzades i les despeses financeres. L'acord especifica que la Generalitat no assumirà pèrdues de Renfe-Operadora ni de 2011 ni d'exercicis anteriors.

En aquest sentit, els increments de cost a causa de decisions de l'Estat o Renfe ja sigui per increments de cànons d'ús d'infraestructura, nous serveis o millora dels estàndards de qualitat, entre d'altres, formaran part del cost a transferir per l'Administració General de l'Estat a la Generalitat. Per la seva banda, la Generalitat, fent ús de les seves competències, podrà establir uns nivells de qualitat diferents i una política tarifària pròpia. També podrà modificar els estàndards del servei respecte a l'acord del Ministeri de Foment amb Renfe (augment de les freqüències de pas, capacitat dels combois, etcètera).

Més continguts de