Publicitat
Publicitat

ECONOMIA

La Generalitat tanca el 2011 amb un dèficit del 3,29%, sis dècimes per sobre de l'objectiu

La Generalitat va tancar el 2011 amb un dèficit del 3,29% sobre el PIB, 0,63 punts més respecte de l'objectiu fixat del 2,66%. Tot i amb això, les retallades i l'esforç de contenció en la depesa han reduït el dèficit en 0,93 punts respecte al 4,2% del 2010.

El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, ha presentat aquest matí la liquidació provisional dels pressupostos de l'any passat. El conseller ha assenyalat que les dades definitives no arribaran fins al maig, però que "pel gran interès existent hem optat per facilitar les dades provisionals". Mas-Colell ha mostrat la seva satisfacció pel "gran esforç realitzat".

Amb tot, no s'han aconseguit els objectius de dèficit, fixat l'any passat en el 2,66%. La Generalitat va tancar el 2011 amb un dèficit respecte al PIB del 3,29%, més de sis dècimes per sobre. Mas-Colell ha volgut remarcar l'altra cara de la moneda, la comparació amb l'herència del tripartit del 2010, quan el dèficit va quedar en el 4,2%. En aquest cas, el dèficit es va reduir en 0,93 punts.

Reducció a Salut, per primer cop

Això ha estat possible per la reducció de la despesa no financera i no finalista (en termes SEC), que ha disminuït un 6,94%, l'equivalent a 1.858 milions d'euros. Si s'exclouen els pagaments dels interessos del deute, aquesta reducció és de 2.420 milions (-9,35%). La despesa del departament de Salut ha estat bàsica per entendre la retallada, perquè representa el 40,32% de la despesa de tots els departaments de la Generalitat.

Segons les dades presentades, per primer cop s'ha aconseguit abaixar els costos en 706 milions respecte al pressupost liquidat el 2010. Tot i això, la desviació ha estat de 582 milions. Mas-Colell va destacar que a partir d'aquí és difícil una nova reducció de la despesa i que "s'haurà de trobar una cooperació més gran amb el govern central, del qui depèn el marc normatiu". Pel que fa a la resta de departaments, la despesa imputable també s'ha aconseguit reduir. La desviació ha estat, en aquest cas i en conjunt, de 213 milions.

Ingressos

Els ingressos de la Generalitat van arribar als 18.731 milions, un total de 178 milions menys del que es preveia en el pressupost inicial del 2011. El Govern català no ha pogut vendre finalment els edificis que havia posat a la venda i pels quals esperava obtenir 200 milions d'euros. Mas-Colell ha assenyalat que aquestes operacions queden pendents per enguany.

Les bestretes del model de finançament han arribat segons estaven previstes. Es tracta de 15.407 milions. El conseller s'ha tornat a referir als 759 milions corresponents a la disposició addicional tercera que estaven garantits per l'estatut d'Autonomia, i ha assegurat que aquesta quantitat haurà de computar en el dèficit de l'Estat i no en el de la Generalitat. 

Més continguts de