Publicitat
Publicitat

ENTITATS FINANCERES

Per decret llei

El Govern espanyol limitarà els sous dels directius de la banca que hagi rebut diners públics

L'Executiu també vol posar fre a l'anomenada "guerra de dipòsits" entre les entitats bancàries. En aquest sentit, penalitzarà als bancs i caixes que remunerin de forma "excessiva" als clients per captar dipòsits

El govern espanyol ha aprovat un decret llei que penalitza els dipòsits d'alta remuneració i que limita els sous dels directius de les entitats que hagin rebut diners públics.

Pel que fa als salaris dels directius de la banca, el decret estableix que entre el 40% i el 60% de la remuneració variable s'aboni en un mínim de tres anys. A més, la meitat d'aquesta retribució, que dependrà dels resultats anuals, s'hauria d'atorgar en accions o altres instruments. D'altra banda, dins de la retribució variable s'inclouran les contribucions als plans de pensions.

En relació als anomenats "superdipòsits", el Govern també hi vol posar fre per acabar amb la que se sol descriure en els mitjans de comunicació com a "guerra dels dipòsits". El nou decret obligarà a les entitats que apliquin interessos excessivament alts als seus dipòsits, que realitzin contribucions addicionals al Fons de Garantia de Dipòsits.

Els dipòsits a termini de fins a tres mesos no podran superar en més de 150 punts bàsics el valor de l'Euríbor a aquest termini. Amb les dades actuals del Banc d'Espanya, l'interès màxim seria del 2,934%.

Més continguts de