El Govern elevarà fins a un màxim de 10 anys la durada dels contractes de lloguer

La Generalitat prepara un avantprojecte de llei per modificar alguns aspectes del decret estatal

La consellera de Justícia, Esther Capella, ha anunciat aquest dijous que el Govern elevarà fins a un màxim de deu anys la durada dels contractes de lloguer a través d'un avantprojecte de llei que preparara la Generalitat. Així doncs, establirà una forquilla d'entre sis i deu anys per als nous contractes, per sobre de la d'entre cinc i set anys del nou decret del govern espanyol.

Aquesta reforma legislativa també vol impedir que els propietaris puguin exigir als llogaters que avancin tres mensualitats per poder llogar un pis. Capella ha considerat "excessiu" que el marc legal actual permeti al propietari d'un pis exigir l'avançament de tres mensualitats a l'arrendatari en concepte de fiança, dipòsit i aval bancari, com a condició per llogar un habitatge.

En resposta a una interpel·lació en el ple del Parlament sobre la regulació dels arrendaments urbans en el dret civil de Catalunya, Capella ha apostat per "reduir" aquesta quantitat, a través d'una reforma de la normativa vigent. Sobre el dret d'adquisició preferent del llogater en cas de venda de l'habitatge, ha proposat suprimir i deixar sense efecte les clàusules contractuals que forcin els arrendataris a renunciar a aquest dret.

Decret del lloguer: tot el que has de saber sobre els nous contractes

Segons la consellera, els canvis introduïts a través del recent reial decret de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer són "massa tímids", per la qual cosa el Govern es proposa "superar la legislació estatal" a través d'una reforma del codi civil de Catalunya.

L'avantprojecte de llei català establirà, segons Capella, que la durada mínima dels lloguers d'habitatges a Catalunya se situï entre els sis i els deu anys. La reforma legislativa que prepara el departament de Justícia incorporarà la regulació del lloguer d'habitatges al llibre sisè del codi civil de Catalunya.