Publicitat
Publicitat

Els bancs que permetin la dació en pagament rebran incentius fiscals

El govern espanyol limita els interessos i amplia el període per pagar hipoteques. Entregar la casa per saldar el deute hipotecari serà la última opció després d'un any. Les mesures són retroactives

El govern espanyol donarà incentius fiscals a les entitats financeres perquè es sumin al codi de bones pràctiques que busca evitar els desnonaments d'habitatges. Els bancs i les caixes que subscriguin aquest codi podran deduir en l'impost de societats les pèrdues en les que incorrin al rebaixar el valor de la hipoteca o acceptar les noves condicions del deutor, segons han explicat aquest divendres fonts dels ministeri d'Economia.

També es beneficiaran d'una disminució del 50% dels aranzels en qüestions notarials i de registres i tindran exempcions en actes jurídics documentats i en cas de que aconsegueixen plusvàlues amb aquestes operacions.

L'executiu ha aprovat avui el decret llei de deutors hipotecaris sense recursos que inclou diferents mecanismes retroactius per evitar els desnonaments d'habitatges. Només podran optar a aquestes mesures aquelles famílies que tenen tots els seus membres a l'atur, han esgotat la prestació d'atur i la quota de la hipoteca excedeixi el 60% dels seus ingressos nets.


El decret fixarà per llei una limitació dels interessos moratoris dels habitatges, que podran ser com a màxim l'interès pactat prèviament més un 2,5%. També estableix un codi de bones pràctiques que podran subscriure de forma voluntària les entitats financeres, però que si s'hi sumen estaran obligades a complir durant dos anys. El codi consta de tres fases, l'última de les quals és la dació en pagament, que permet saldar el deute entregant l'habitatge. Només es podrà utilitzar aquesta opció si les altres dues fases no han sigut suficient.

La primera fase permet una reestructuració del deute hipotecari: fixa un període de carència de quatre anys en el qual només es paga capital i no interessos de la hipoteca. També amplia fins als 40 anys el període de pagament de la hipoteca i limita el tipus d'interès a l'Euríbor més un 0,25%. No hi podran optar aquelles famílies que ja han iniciat el procés de desnonament.

Si passats dotze mesos les noves condicions continuen fent inviable el pagament al seguir sent la quota de la hipoteca superior al 60% dels ingressos nets de la familia amb tots els membres aturats, les entitats tindran dues opcions. Una serà optar a una rebaixa de part del cost pendent per pagar de la hipoteca, i l'altra la possibilitat de la dació en pagament, és a dir saldar el deute entregant l'habitatge. En aquest cas, les famílies podran seguir vivint a l'habitatge un mínim de dos anys pagant una renda anual corresponent al 3% del valor del deute pendent. La dació no es permetrà si el procés de desnonament ja ha acabat.

Si l'entitat opta per la rebaixa però continua sent insuficient pel deutor, estarà obligada a adaptar la dació en pagament.

A més, el decret estableix també uns marges del valor d'adquisició de l'habitatge hipotecat per part d'aquelles famílies amb tots els seus membres aturats. El màxim del preu de l'habitatge haurà de ser de 200.000 euros per a les ciutats de més d'un milió d'habitants; 180.000 euros per a ciutats de més de 500.000 habitants o integrades en àrees metropolitanes de ciutats de més d'un milió d'habitants; 150.000 euros per a ciutats de més de 100.000 habitants, i 120.000 euros per a ciutats de menys de 100.000 habitants.

Etiquetes

Més continguts de