Hem millorat molt els costos!

L'augment de les exportacions és imprescindible per sortir de la crisi, i això exigeix recuperar la competitivitat perduda els últims quinze anys en el mercat europeu. L'augment exagerat dels costos salarials s'ha degut a tres factors: l'acumulació, any rere any, d'un diferencial d'inflació respecte de la zona euro; la indexació dels salaris només a l'IPC, amb pactes per sobre de l'IPC; i la no compensació amb augments de productivitat. Cal millorar.

Però no ens equivoquem! La moderació dels costos laborals no depèn només dels salaris. La productivitat depèn del treball i de la inversió empresarial en capital físic i humà. A més dels laborals, hi ha altres costos, com per exemple l'energètic. I, sobretot, la competitivitat no depèn només dels costos, sinó de la qualitat dels productes i de la capacitat d'innovació. Basar-ho tot només a millorar els costos seria condemnar el país a un retrocés en el desenvolupament i el benestar.

Més continguts de