Hisenda posa contra les cordes la indústria càrnica exportadora

Les empreses denuncien tensions pels retards en la devolució de l’IVA

La indústria agroalimentària catalana és un dels principals sectors exportadors, per l’impuls de la indústria càrnica, que fins i tot augmenta les vendes a l’estranger en plena pandèmia. Però les empreses del sector denuncien que Hisenda els retarda molt la devolució de l’IVA quan venen a l’estranger, cosa que els provoca tensions de tresoreria i manca de liquiditat.

El règim fiscal estableix que les empreses, quan exporten a tercers països, han de suportar l’IVA dels seus proveïdors, però quan venen a països de fora de la Unió Europea, Hisenda els ha de retornar l’IVA avançat en aquestes factures. El problema -explica José Fríguls, president de l’associació d’indústries càrniques Anafric- és que moltes empreses del sector, al perdre el canal de vendes horeca (hostaleria i restauració) pel confinament, s’han posat a exportar, però el retard en la devolució de l’IVA els provoca tensions de tresoreria i fins i tot manca de liquiditat. Fríguls no s’explica que Hisenda tardi tant quan té les dades de les empreses gairebé al moment.

El sector càrnic, explica Anafric, té grans empreses, però la majoria són mitjanes i petites, i són aquestes les que, “amb les cambres frigorífiques plenes de gènere, han trobat una sortida en l’exportació”. Segons Fríguls, la Hisenda espanyola és la que més tarda d’Europa en el retorn d’aquest l’IVA i, si el problema persisteix, “moltes de les empreses petites del sector deixaran d’exportar”.

Anafric va demanar un estudi per saber quan tarden les principals administracions europees a retornar l’IVA a les seves empreses exportadores. El resultat posa Espanya a la cua. A Itàlia, per exemple, les empreses considerades exportadores recurrents no han de suportar l’IVA quan paguen als proveïdors. Una cosa similar passa a França, on les empreses poden aconseguir un certificat per no pagar l’IVA als seus proveïdors per aquells productes destinats a l’exportació. A Portugal, el termini del retorn se situa entre 30 i 60 dies, mentre que a Alemanya i Bèlgica és de tres mesos.

En canvi, a Espanya, amb un termini legal de sis mesos per a la devolució, el termini de mitjana se situa en uns cinc mesos. “Som els que tardem més d’Europa a cobrar”, explica Fríguls. “La indústria espanyola ha d’exportar, però no ens ho posen fàcil”, denuncia.

A més, explica el president d’Anafric, amb la pandèmia el problema, que ja venia d’abans, “s’ha agreujat”, precisament quan moltes empreses s’han abocat a l’exportació per vendre el gènere que se’ls ha acumulat pel tancament de bars i restaurants. Agilitzar les devolucions de l’IVA aportaria una injecció de liquiditat al sector que facilitaria la seva supervivència.

Uns 200 milions de deute

El sector de les indústries càrniques espanyoles, segons les dades oficials del ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, va exportar l’últim trimestre del 2019 uns 1.800 milions d’euros entre boví, porcí i oví. A aquesta quantitat s’hi hauria de sumar el sector avícola, amb la qual cosa se superarien els 2.000 milions d’euros.

Amb aquestes dades, Anafric calcula que la quantitat pendent de devolució per part d’Hisenda voreja els 200 milions d’euros. A més, explica José Fríguls, molts cops el deute s’allarga en el temps, perquè “només que Hisenda faci un requeriment a l’empresa s’interromp el termini”.

“Estem parlant de més de 60 milions d’euros mensuals, que permetrien a les empreses el pagament de nòmines, cotitzacions i proveïdors, principalment els ramaders”, rebla Fríguls.

1.125

milions d’euros

Les exportacions de carn i embotits de Catalunya van pujar a 1.125 milions d’euros el primer trimestre del 2020. Malgrat que la pandèmia ja s’estava estenent -i les dues últimes setmanes a Espanya ja hi havia confinament- la xifra és un 34,37% superior al mateix període de l’any passat, segons Prodeca.

60

milions d’euros al mes

L’associació d’empreses del sector Anafric considera que la xifra mensual que reté Hisenda a les empreses espanyoles del sector supera els 60 milions d’euros. Una quantitat que, segons l’associació, ajudaria a pagar a temps les nòmines, les cotitzacions i els proveïdors, que en la seva gran majoria són ramaders.