Històries de pensionistes: tribulacions i penúries

L'autora de la novel·la gràfica 'Estamos todas bien', valenciana, premi a l'autora revel·lació del Saló del Còmic de Barcelona, il·lustra els casos dels testimonis entrevistats 

TEXT: NATÀLIA VILA / DIBUIX: ANA PENYAS