Dades de l'Instituto Nacional de Estadística

L'estalvi familiar cau 5,1 punts i se situa al 7,5% de la renda

Durant el tercer trimestre, la renda disponible de les llars va disminuir el 2,6% en termes interanuals

La taxa d'estalvi a les llars i institucions sense ànim de lucre a l'Estat espanyol es va situar en el 7,5% de la seva renda disponible el tercer trimestre de l'any, cosa que suposa 5,1 punts menys que en el mateix període de 2009.

Segons les dades de l'Instituto Nacional de Estadística, si es prenen com a referència els darrers quatre trimestres, aquesta taxa arriba al 14,4% de la renda disponible, 1,2 punts menys que en el període anterior.

Durant el tercer trimestre, la renda disponible de les llars va disminuir el 2,6% en termes interanuals, fins arribar als 169.260 milions d'euros, 4.593 milions menys que la renda estimada en el mateix període de l'any anterior.

Més continguts de