L'IPC baixa fins a l'1,7% a Catalunya al mes de juny

La caiguda de preus es deu principalment a la baixada en el preu dels carburants

L'índex de preus al consum (IPC) va baixar al mes de juny a Catalunya quatre dècimes, i va situar la seva taxa interanual en l'1,7%. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que considera que la inflació d'aquest mes s'explica per la baixada dels preus en els carburants (gasoil i gasolina) i també el preu de l'electricitat, que aquest juny ha augmentat a ritme més baix que el mateix període de l'any passat.

A Espanya, l'IPC manté també una tendència a la baixa, tal com indicava l'informe avançat d'aquest indicador a finals del mes anterior. Al juny, l'IPC es va situar en l'1,5%, quatre dècimes menys que al mes de maig.