EUROPA

Itàlia col·loca 3.000 milions d'euros en bons a 10 anys, amb un interès rècord que supera el 6%

Roma adjudica bons a 3 i 7 anys en una subhasta que ha recaptat 7.930 milions d'euros en finançament

El Tresor italià ha aconseguit col·locar 2.979 milions d'euros en bons a 10 anys, amb un interès que ha superat la barrera psicològica del 6%, la qual cosa suposa un rècord des de la creació de l'euro. Segons el Banc d'Itàlia, Roma ha adjudicat avui divendres bons a 3 anys i a 7 anys en una subhasta en la qual, en total, ha recaptat uns 7.930 milions d'euros en finançament, davant una demanda molt propera al màxim de títols de deute oferts.

El rendiment més alt s'ha aconseguit a la subhasta dels bons del tipus BTP (amb interès fix) a 10 anys, amb un termini que expira al març de 2022, dels quals el Tresor italià ha col·locat 2.979 milions d'euros a una rendibilitat del 6,06%, 0,20 punts percentuals superior a la de l'última oferta del 29 de setembre. A la subhasta d'aquest tipus de deute, la demanda era de 3.792 milions d'euros, mentre que la quantitat que s'esperava adjudicar se situava entre un mínim de 2.000 milions i un màxim de 3.000 milions d'euros.

Itàlia també ha adjudicat bons del tipus BTP a 10 anys, aquesta vegada amb un termini que expira al setembre de 2019 i ja fora d'emissió, per un valor total de 870 milions d'euros, amb un rendiment del 5,81%. La demanda d'aquest tipus de títols ha estat d'1.408 milions d'euros, davant un mínim que sortia al mercat de 500 milions d'euros i un màxim d'1.250 milions d'euros. A la subhasta de bons del tipus BTP a 3 anys, el Tresor italià ha adjudicat 3.083 milions d'euros, amb un interès del 4,93 per cent, superior en 0,24 punts percentuals al registrat en l'última oferta el passat 29 de setembre.