L'Agència Tributària de Catalunya es reorganitza per augmentar la recaptació

Crea tres òrgans executius centrals per a la gestió, recaptació i inspecció

L' Agència Tributària de Catalunya (ATC), en ple desenvolupament del pla d'implantació territorial, s'ha reorganitzat també funcionalment per, entre altres coses, augmentar la recaptació i assumir la liquidació dels impostos cedits per l'Estat -transmissions patrimonials i actes jurídics documentats- que ara liquiden, a més de les oficines de l'ATC, els registradors, i que a partir del setembre només ho farà l'ATC.

El ' Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya' (DOGC) publica aquest divendres una ordre del departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda en la qual s'estableix la nova estructura de l'ATC.

Així, l'ATC tindrà uns serveis centrals integrats per les àrees i oficines centrals i, a més, unes delegacions territorials a Girona, Lleida i Tarragona de les que dependran els serveis territorials d'inspecció, gestió tributària, recaptació, atenció als contribuents, valoracions o afers administratius.

L'Agència tindrà, a més, en el seu organigrama, tres grans òrgans executius centrals especialitzats: les oficines centrals de gestió tributària, les de recaptació i les d' inspecció. Aquestes tres unitats dependran directament de la direcció de l'ATC i seran les encarregades de instruir expedients administratius, orientar i supervisar les tasques tributàries de les delegacions territorials i les oficines territorials. Aquestes tres grans noves oficines centrals substitueixen els antics òrgans de gestió, recaptació i inspecció de la delegació territorial de Barcelona, que queda suprimida.

Així, les noves oficines centrals actuaran sota el principi de competència territorial única, és a dir, tindran competència a tot Catalunya. L'objectiu és desburocratitzar en un context en el cada vegada s'utilitzen més els mitjans telemàtics i, a més, hi ha més mobilitat de béns i persones.

Un aspecte central de la nova organització és tenir una estructura suficient, eficaç i eficient de recaptació en via executiva, tant per als impostos propis com per als cedits, i per proveir serveis a l'administració local.

Per això, l'àmbit de recaptació tindrà un creixement orgànic i als tres serveis que tenia l'antic òrgan de recaptació de la Delegació de Barcelona se n'hi sumen tres més, que dependran de l'Oficina Central de Recaptació. Aquests serveis seran els de control d'ingressos, recaptació executiva, ajornaments i fraccionaments, embargaments, recursos i relacions amb els tribunals i atenció i informació recaptatòria.

L'ordre també recull el desplegament territorial de l'Agència amb oficines al Barcelonès Nord (Poblenou), Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès, Figueres, la Bisbal d'Empordà, Santa Coloma de Farners, la Seu d'Urgell, Reus i Tortosa.

Més continguts de