L'Autoritat Fiscal eleva al 0,7% la millora del PIB català el quart trimestre

La primera previsió era del 0,5% per l'impacte del Procés

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) ha millorat la seva estimació de creixement del producte interior brut (PIB) català del quart trimestre del 2017 al 0,71%, des del 0,5% pronosticat per l'organisme a finals del novembre.

El president de l'Airef, José Luis Escrivá, va avançar el 28 de novembre, durant la seva compareixença a la comissió de pressupostos del Congrés, que el PIB de Catalunya se situaria probablement entorn del 0,5% entre els mesos d'octubre i desembre, gairebé la meitat del 0,9% previst, com a conseqüència de la incertesa després del Procés.

Escrivá va fer aquesta previsió després de repassar les xifres de comerç minorista, que reflectien una baixada de vendes a l'octubre a Catalunya del 3,9%. No obstant això, va considerar necessari esperar a veure si "aquest efecte d'inhibició de la despesa" es mantenia o no els mesos següents. I al novembre, malgrat créixer per sota de la mitjana espanyola, el comerç minorista a Catalunya va registrar un increment de l'1,7%, la qual cosa explicaria en part la millora en les estimacions de l'Airef.

Amb aquestes dades, l'economia catalana creixerà dues dècimes menys del que estava previst inicialment el quart trimestre de l'any. Si l'organisme independent encarregat de dictaminar l'estabilitat dels comptes públics preveia inicialment que el PIB de Catalunya arribaria gairebé al 0,9%, amb les dades de què disposa en l'actualitat estaria en un 0,71%.

Segons les previsions de l'Autoritat Fiscal, el PIB espanyol va créixer un 0,82% el quart trimestre de l'any.

Millora el primer trimestre

Amb els indicadors actualitzats de l'organisme a 3 de gener, el PIB de Catalunya remuntaria al 7,8% el primer trimestre de l'any i, per tant, creixeria a un ritme superior al del conjunt d'Espanya (+7,6%), segons les seves previsions de creixement en temps real, si bé les dades de què disposa encara són escasses i no permeten treure'n conclusions definitives.

L'Airef va iniciar a finals del novembre la publicació d'un nou indicador anomenat Mipred-Cat, que registra l'evolució en temps real del PIB català, com ja feia des del 2015 amb el PIB espanyol.