L'Estat va deixar d'invertir un de cada quatre euros pressupostats a Catalunya el 2017

El port de Barcelona, la partida més important, només va rebre un 35% del previst

L'Estat ha executat un 75% de les inversions en infraestructures i altres empreses públiques, com RTVE, que havia compromès a Catalunya. És un percentatge de compliment molt superior al de l'any anterior, que havia sigut del 35,6%. Aleshores l'Estat va suspendre de llarg en totes les comunitats, amb percentatges inferiors al 40%, cosa que va justificar pel fet d'haver estat en funcions en bona part de l'exercici. Ara, amb unes inversions pressupostades que segons la Cambra de Comerç són les més baixes des del 2000, l'Estat ha elevat el compliment fins al 75%. Per tant, tot i la millora evident després d'un any negre, l'Estat ha deixat per invertir un de cada quatre euros promesos als pressupostos. 

Així consta a les dades publicades aquest dimecres pel ministeri d'Hisenda i que detallen el nivell de compliment per partides. I malgrat el notable, l'Estat ha suspès clarament en la que havia de ser la inversió estrella a Catalunya, on s'havien de destinar més diners, el port de Barcelona. El port és on es van executar menys inversions, només el 35% del previst. En canvi, la segona partida per volum és la d'ADIF-Alta Velocitat, que sí que va rebre el 85% dels ingressos previstos. Una altra de les partides que va quedar per sota del 50% és la que va destinada a Radiotelevisió Espanyola (RTVE), que es va quedar només amb el 44% dels ingressos. En el cas d'Enaire, el gestor d'aeroports matriu d'Aena, es va executar un 84% del compromès, i Renfe va superar fins i tot la quantitat compromesa, amb un 109% de compliment. 

El 2017 l'Estat va comprometre 1.149,58 milions d'euros en inversions a Catalunya, un 2,7% menys que l'any anterior, quan, a més, el 2016 l'execució pressupostària va ser inferior al 40% a tot l'Estat. Aleshores Catalunya   el percentatge de compliment va ser del 35,6% i, per tant, van quedar moltes inversions pendents que en part són també les que contemplava aquest pressupost.   El mateix ministeri de Foment ja va reconèixer que com que el pressupost s'havia elaborat a mig exercici era baix, però es comprometia a complir-lo. Aleshores, la Cambra de Comerç avisava que la inversió feta el 2017 era   la més baixa des del 2000. 

Quan va començar la tramitació parlamentària dels pressupostos d'aquest 2018 al Congrés de Diptuats, la subsecretària de Foment, Susana Navarro, va presumir que l'Estat havia complert en un 82% l'execució de les inversions en infraestructures a Catalunya el 2017. Ara, una vegada han sortit les dades, aquest percentatge queda rebaixat al 75%. En conjunt, la mitjana de compliment de les inversions en aquest sector va ser del 65,1% per a totes les comunitats i, per tant, Catalunya va quedar per sobre de la mitjana i es va situar com la tercera comunitat per darrere de l'Aragó i Castella-la Manxa. 

Però les dades del ministeri d'Hisenda ofereixen altres inversions més enllà de les infraestructures (que són les més significatives en termes de volum), com ara les que corresponen a les inversions que fa l'administració general de l'Estat des de cada ministeri. En aquest cas, el compliment del compromís va ser del 85% a Catalunya. La mitjana de compliment global va ser lleugerament superior al 105%, cosa que deixa la Generalitat com la cinquena comunitat amb menys percentatge de compliment si es descompten Ceuta i Melilla.  

Més continguts de