Publicitat
Publicitat

FISCALITAT

L'Estat retindrà tributs als municipis que no paguin als seus proveïdors

El BOE publica el reial decret aprovat ahir al consell de ministres

L'Estat retindrà part dels tributs cedits als ajuntaments si aquests no concerten les operacions d'endeutament previstes per pagar als seus proveïdors o en cas que incompleixin les que acordin.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica avui el reial decret aprovat ahir en consell de ministres pel qual es determinen les obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament, en què es preveu que els creditors que acceptin una quitança tinguin prioritat en el cobrament.

L'operació pot comportar la cessió a l'Estat dels drets de l'entitat local quant a la seva participació en els tributs de l'Estat "en la quantitat necessària per fer front a l'amortització de les obligacions de pagament".

En el cas que les entitats locals no concertin l'operació d'endeutament esmentada o en el cas que l'hagin concertat i incompleixin amb les obligacions de pagament derivades de la mateixa el govern espanyol "efectuarà les retencions que siguin procedents amb càrrec a les ordres de pagament que s'emetin per satisfer la seva participació en els tributs de l'Estat ".

Segons la legislació vigent, les capitals provincials o autonòmiques, o de més de 75.000 habitants, tenen cedida una part de l'IRPF, l'IVA i dels impostos especials sobre alcohols, hidrocarburs i labors del tabac (entre l'1% i el 3%) .

A més, els denominats "municipis turístics" (amb població superior a 20.000 habitants i un nombre d'habitatges de segona residència superior al d'habitatges principals), es financen mitjançant una participació en els tributs de l'Estat de caràcter mixt.

El 2011, els ajuntaments van rebre de l'Estat 1.200 milions d'euros per la seva participació en els tributs, mentre que aquesta suma arribaria a 2.300 milions el 2012, segons va explicar la llavors ministra d'Economia Elena Salgado el setembre passat al Senat.

Més continguts de