Publicitat
Publicitat

L'administració concursal valora en 5,93 milions d'euros els béns de la Cooperativa de l'Aldea

El procés de liquidació podria rebaixar en un 70% la xifra de béns i drets de la massa activa, que els actuals responsables de l'entitat havien elevat fins als 8,5 milions

Els béns i actius de la Cooperativa de l'Aldea (Baix Ebre), actualment en concurs de creditors, sumen un total de 5,93 milions d'euros, segons la valoració feta per l'administrador concursal per encàrrec del jutjat mercantil número 2 de Tarragona. L'anomenat 'Inventari de béns i drets de la massa activa', al qual ha tingut accés l'ACN, detalla que l'immobilitzat material –finques, construccions, instal·lacions tècniques i maquinària, entre d'altres–, amb 2,94 milions, és el capítol més important del patrimoni.

La valoració de l'administrador –que adverteix que es podria reduir en un 70% en cas de liquidació– és molt inferior als 8,5 milions que havien assignat els actuals dirigents de la cooperativa. D'acord amb la llei concursal, l'administrador de la Cooperativa de l'Aldea, Mariano Hernández, ha elaborat aquest inventari a partir de les últimes dades comptables aportades per l'entitat, corresponents al passat 30 d'abril, així com actualitzant les partides de l'actiu circulant a data del 30 de maig passat.

L'estimació, que devalua addicionalment els béns entre un 40 i un 60%, segons els casos, per un "criteri de prudència", inclou també les amortitzacions fins a finals de l'any passat i la seva estimació en aquests cinc primers mesos de l'any.

El resultat final, que xifra en 5,93 milions d'euros el conjunt de béns i drets de deutor de què disposa l'entitat, es troba molt per sota dels 8,5 milions que havia declarat la junta rectora de l'entitat i el tancament de la comptabilitat de finals d'abril –7,74 milions–. Amb tot, l'administrador recorda que ha fixat el valor amb previsió que la Cooperativa continuï la seva activitat i valor de mercat. En aquest sentit, adverteix que els prop de sis milions d'euros es podrien veure rebaixats en un 70% si, finalment, s'obre la fase de liquidació dels actius davant d'un passiu calculat al voltant dels 8,7 milions d'euros –4,7 dels dipòsits dels impositors a més dels 4 que es deurien a bancs i proveïdors.

Pràcticament la meitat d'aquesta massa activa, 2,94 milions d'euros –amb un valor comptable inicial de 4,69–, correspon a l'anomenat immobilitzat material, on s'han inclòs les finques, propietats, construccions, instal·lacions tècniques, maquinària, vehicles, utillatge o mobiliari. Dins d'aquest capítol, i amb 1,43 milions d'euros, encapçalen la valoració les instal·lacions tècniques, que incorporen totes les millores efectuades a tots els espais i que es concentren, principalment, en la inversió de l'any 2005 per instal·lar un sistema de refrigeració a la nau de la secció hortícola.

Un equipament car i espatllat

L'administrador concursal ha detectat, precisament, en aquesta mateixa actuació, la instal·lació d'un sistema tècnic per al control de l'ozó en alguns productes de la secció hortícola, amb un valor comptable de 461.000 euros, que es troba sense utilitzar "per una fallada tècnica que ni el mateix proveïdor –Eurozon– ha pogut solucionar". Aquesta inversió contribueix de forma considerable a rebaixar la valoració de les instal·lacions tècniques.

Les construccions i terrenys propietat de la Cooperativa suposen el segon gran pilar d'aquest apartat, amb una valoració d'1,27 milions d'euros per part de l'administrador concursal. Inclouen les oficines de la secció de crèdit i administració –la coneguda com a cambra agrària, que va cedir l'Ajuntament i tornaria a mans municipals en cas de liquidació–, les dependències de la secció de pinsos –arrendades–, així com totes les instal·lacions hortícoles.

Sobre aquesta última propietat, precisament, pesa una hipoteca contractada amb Bankia per valor d'1,5 milions d'euros. De fet, la Cooperativa també disposa de 760.000 euros en actius financers, principalment sota la forma d'un dipòsit estructurat que es troba pignorat amb la mateixa entitat bancària, amb un deute superior a aquest mateix import.

D'altra banda, i segons constata el mateix inventari, la secció de crèdit de l'entitat, en aquests moments ja no operativa, acumula 1,37 milions d'euros en crèdits de clients pendents encara de retorn, que inclouen els deutes de dubtós cobrament, el deteriorament dels valors dels crèdits per operacions comercials o la possible insolvència.

Préstec al cunyat de l'exgerent

Entre els comptes de la mateixa secció n'apareix un en què es comptabilitzaven els diners que es deixaven al cunyat de l'exgerent, Daniel Ferré –a qui el jutge del mercantil ha embargat preventivament els béns per la seva presumpta mala gestió–, que segons un "acord no escrit" rebia diners de la Cooperativa per conrear les seves finques a canvi de repartir-se amb l'entitat els beneficis de la venda dels productes agraris. "No consta que aquesta activitat generés cap benefici en els últims tres anys", apunta l'informe, que xifra el saldo del préstec en 192.000 euros a favor de la Cooperativa.

L'anàlisi de les existències de la Cooperativa ha permès també constatar que els encara responsables de l'entitat han treballat durant els últims mesos en la mateixa línia de potenciar el conreu de les finques arrendades per l'entitat amb els cultius habituals. En aquest sentit, l'administrador ha calculat una inversió de 47.500 euros en la plantació i el manteniment de camps de melons de cara a aquest estiu. En total, i comptabilitzant els pinsos i els productes de l'agrobotiga, en situació de liquidació, el valor arriba als 170.800 euros.

Més continguts de