Publicitat
Publicitat

L'economia espanyola es va contraure un 0,3% en el primer trimestre de 2012

Els resultats estan en línia amb les previsions del govern espanyol i no han d'afectar l'objectiu del dèficit

L'economia espanyola es va contraure el primer trimestre del 2012 un 0,3% respecte al trimestre previ, ja que el ritme va ser de caiguda. Segons els resultats de la Comptabilitat Nacional Trimestral (CNTR), publicats per l'Instituto Nacional de Estadística (INE) espanyol, el PIB va registrar el primer trimestre una taxa intertrimestral del -0,3%, idèntica a la del trimestre previ.

Tot i així, en termes interanuals, va disminuir un 0,4% després de set trimestres d'avenços consecutius (0,3% el quart trimestre del 2011). A més, el creixement de gener a març a la zona euro va ser nul, tant en termes interanuals com intertrimestrals. Els resultats estan en línia amb les previsions macroeconòmiques aprovades pel govern espanyol el passat mes d'abril i són compatibles amb l'objectiu d'estabilitat per al període 2012-2015, que preveu un descens del PIB per a aquest any de l'1,7%, segons assegura el ministeri d'Economia espanyol.

La demanda externa neta va continuar evolucionant positivament, amb una aportació de 2,8 punts percentuals a la taxa interanual del PIB el primer trimestre, quatre dècimes menys que el trimestre precedent. Per contra, la demanda nacional va seguir impedint el creixement, restant 3,2 punts a la variació interanual del producte, tres dècimes més que en el quart trimestre de l'exercici passat.

Demanda externa i interna

L'aportació menor de la demanda externa neta al creixement va ser conseqüència de la desacceleració de les exportacions, que van augmentar un 2,2%, tres punts menys que en el quart trimestre del 2011, mentre que les importacions van disminuir un 7,2% interanual, 1,3 punts més que en el trimestre previ.

En termes intertrimestrals, tant les importacions com les exportacions van moderar la intensitat de caiguda més de cinc punts i set dècimes, respectivament, fins a anotar taxes de l'1,3% i el 0,9%. La necessitat de finançament exterior de l'economia espanyola es va reduir en 2.102.000 euros respecte al primer trimestre de 2011, fet que suposa un descens del 13%.

Pel que fa a la demanda interna, tots els components van suavitzar el ritme de descens intertrimestral en els tres primers mesos de 2012. Així, la despesa en consum final de les llars es va estabilitzar, després del retrocés de l'1% del trimestre previ. La taxa de variació del consum de les administracions públiques es va situar en el -0,3%, vuit dècimes superior a la del trimestre anterior. Per la seva banda, la formació bruta de capital fix va reduir 1,7 punts el seu ritme de caiguda intertrimestral, fins al 2,6%. Aquest menor debilitament va ser degut tant a la inversió en equipament com a la inversió en construcció.

Sectors: només el primari creix

Per branques d'activitat, només el sector primari va registrar una taxa intertrimestral positiva en el primer trimestre, de l'1,9%. La resta de sectors van anotar variacions negatives, del -3,1% en el cas de la construcció i del -0,4% en la indústria i en els serveis.

El ritme de destrucció d'ocupació es va moderar tres dècimes en termes intertrimestrals, fins al -1,3%. En conseqüència, la productivitat es va desaccelerar també tres dècimes, fins a l'1%. Atès que la remuneració per assalariat va passar de caure un 0,1% el quart trimestre del 2011 a augmentar un 0,5% intertrimestral en el primer trimestre d'aquest any, es va produir una desacceleració en la caiguda dels costos laborals unitaris fins al -0,5%, gairebé un punt menys que en el trimestre anterior.

Etiquetes

Més continguts de

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT