L'economia espanyola s'accelera el segon trimestre i creix un 0,9%

La inflació baixa quatre dècimes, fins a l'1,5%, pels carburants i l'electricitat

El Banc d'Espanya estima que el PIB ha crescut un 0,9% el segon trimestre de l'any gràcies al consum privat, la qual cosa suposa 1 dècima més que el primer trimestre i 2 més que el quart trimestre del 2016, i l'alça més gran des del primer trimestre de l'any 2015.

Així ho recull el 'Butlletí econòmic' de l'organisme supervisor, publicat aquest dijous i que inclou l'informe trimestral de l'economia espanyola, en què destaca que el ritme d'avanç de l'activitat "s'ha intensificat al llarg de la primera meitat de l'any".

L'organisme supervisor destaca que la informació disponible indica que, després de la pèrdua d'empenta observada els primers mesos de l'any, el consum privat "hauria recuperat un vigor més gran durant la primavera", recolzat en la continuació del procés de generació de llocs de treball i en la prolongació de condicions financeres favorables.

El creixement de la despesa en consum de les llars s'hauria situat en el 0,7% el segon trimestre, enfront del 0,4% del trimestre anterior, si bé el consum hauria mostrat una "evolució" més moderada "entre gener i juny d'aquest any que en la segona meitat del 2016".

A més, la inversió en construcció podria haver accentuat també el to positiu mostrat el primer trimestre. En el cas de la inversió en habitatge, la informació disponible apunta a una moderació en l'avanç d'aquest component el segon trimestre, després que s'acceleració els primers tres mesos.

En canvi, la despesa en béns d'equip hauria moderat el ritme d'avanç, a l'entorn de l'1,5%, després de mostrar un creixement molt elevat (+3%) a començaments d'any. Mentrestant, l' activitat empresarial hauria continuat augmentant el ritme d'expansió, gràcies principalment a les activitats d'indústria i energia i els serveis de mercat, alhora que el valor afegit de la branca de la construcció hauria continuat l'expansió el segon trimestre.

D'aquesta manera, el Banc d'Espanya calcula que la contribució de la demanda nacional hauria sigut del 0,8% el segon trimestre (2 dècimes més que el primer trimestre), enfront del 0,1% de la demanda exterior neta (1 dècima menys que el primer trimestre).

Pel que fa a l' evolució del sector exterior el segon trimestre, el Banc d'Espanya explica que la informació disponible és "escassa" i hi ha dificultats per identificar adequadament l'efecte de la Setmana Santa, tot i que assenyala que les jornades de vaga dels estibadors portuaris haurien tingut un "impacte negatiu" sobre aquests fluxos.

Tot i això, afegeix que les dades conegudes semblen apuntar a una "certa desacceleració" d'exportacions i importacions de béns els mesos de primavera, que, juntament amb la informació disponible sobre el comerç de serveis, apunten en qualsevol cas al fet que, com els trimestres precedents, la contribució de la demanda exterior neta al creixement del PIB hauria sigut de nou positiva.

2,8% més d'ocupació

L'organisme dirigit per Luis María Linde calcula que l'ocupació hauria registrat un avanç del 2,8% entre abril i juny, 3 dècimes més que el primer trimestre de l'any. En termes de llocs de treball equivalents a temps complet, l'ocupació continuaria accelerant amb una alça intertrimestral del 0,9%, 2 dècimes més que en el període gener-març.

En el cas de l'economia de mercat, l'ocupació també elevaria una mica més el ritme d'avanç, fins a l'entorn de l'1%.

Els preus es moderen

D'altra banda, l' índex de preus de consum (IPC) es va mantenir al juny respecte del mes anterior, però va retallar 4 dècimes la taxa interanual, fins a l'1,5%, el seu nivell més baix des de desembre de l'any passat (1,6%), segons la dada avançada publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La dada definitiva es publicarà el 13 de juliol.

El descens de la taxa interanual de l'IPC ve motivat per l' abaratiment dels carburants (gasoil i gasolina) i pel fet que els preus de l'electricitat han baixat menys aquest mes que al juny del 2016.

L'IPC interanual va arrencar l'any en el 3%, la taxa més alta des d'octubre del 2012. Al febrer es va repetir el mateix percentatge, però al març, per primera vegada en 7 mesos, la inflació va retallar la taxa interanual fins al 2,3%. A l'abril va tornar a pujar, fins al 2,6%, i al maig va caure fins a l'1,9%. Ara, al juny, ha tornat a baixar per segon mes consecutiu, fins a l'1,5%, de manera que la cistella de la compra és avui un 1,5% més cara que fa un any.

Segons el Banc d'Espanya, no s'aprecien senyals concloents que el repunt que transitòriament va tenir lloc en el component energètic a partir de l'estiu del 2016 s'estigui traslladant als preus d'altres béns i serveis de consum, ni tampoc que la reducció del grau de folgança cíclica estigui donant lloc a un augment "apreciable" de les pressions inflacionistes.

Impacte del Brexit

El Banc d'Espanya adverteix d'una evolució "més feble" dels fluxos nominals de comerç espanyol enfront del Regne Unit des de la celebració del referèndum fa un any, que enfront de la resta de països europeus. Especialment en el cas de les importacions, no creu que s'expliqui totalment pels desenvolupaments del tipus de canvi.

A escala mundial, l'organisme subratlla que l' enfortiment de l'economia mundial que es registra des de la segona meitat del 2016 ha tendit a consolidar-se els últims mesos, si bé la millora de les perspectives de l'economia mundial "no implica la desaparició d'algunes fonts de risc que podrien afectar la intensitat de la recuperació".

En aquest sentit , adverteix de les incerteses derivades de les actuacions de la nova administració nord-americana en àmbits com la política fiscal i la comercial o la regulació financera , sobre el procés del Brexit o la possibilitat que la reconducció d els desequilibris financers de l'economia xinesa no es produeixi d'una forma ordenada .