L'economia espanyola creix més del previst al segon trimestre tot i la frenada del consum

Les exportacions i les inversions compensen el PIB, que manté un creixement del 0,8% trimestral

L'economia espanyola es resisteix a frenar. Tot i que ja fa trimestres que diversos serveis d'estudis i organismes d'anàlisi pronostiquen que el producte interior brut de l'Estat està a punt de perdre vigor, les dades finals, que publica l'Institut Nacional d'Estadística (INE), mantenen la força. El segon trimestre, el PIB va tornar a avançar un 0,8%, segons les dades publicades aquest dijous per l'organisme estadístic: això suposa calcar el creixement experimentat en els tres trimestres posteriors. En termes anuals, això suposa un creixement del 3,2%, per sobre de les previsions del govern espanyol, que passen per créixer un 2,9%.

L'INE havia pronosticat un avenç del PIB del 0,7% aquest trimestre, igual que el Banc d'Espanya, fet que hauria suposat incidir en la desacceleració iniciada el tercer trimestre de l'any passat, quan l'economia va passar d'un ritme de creixement de l'1% trimestral a un del 0,8%, que s'ha mantingut invariable com a mínim fins al juny d'aquest any. Finalment, però, aquesta desacceleració no s'ha produït, amb les dades definitives publicades avui. 

El deute espanyol arriba al 101% del PIB per primer cop en un segle

Malgrat que, numèricament, el creixement és igual que en trimestres anteriors, la composició del PIB sí que ha canviat. Fins ara havia estat el consum privat de les llars el que havia estirat l'economia, i al segon trimestre d'aquest any aquest indicador va mostrar símptomes de defalliment i va créixer un 0,7%, per sota del conjunt de l'economia, i tres dècimes menys que al primer trimestre de l'any. El consum de les empreses també va davallar i va entrar en terreny negatiu, amb una caiguda del 0,3% trimestral, que es compara amb el 0,7% d'augment del gener al març. Encara més va caure el consum de les administracions públiques, que va descendir un 1,6%, quan en els tres mesos anteriors havia pujat també un 0,7%. 

Aquesta davallada, però, va quedar compensada per la bona marxa de les exportacions, que van créixer un 4,3% i van deixar enrere el terreny negatiu del primer trimestre, quan van caure un 0,4%. Això suposa un reequilibri de la composició del creixement, perquè mentre que la demanda interna disminueix vuit dècimes la seva aportació al creixement interanual del 3,2%, l'externa fa una aportació positiva de dues dècimes, després de fer-ne una de negativa de quatre al primer trimestre. 

Per últim, la inversió, sobretot en béns d'equipament, també va contribuir a contrarestar la caiguda de la demanda interna i va créixer un 1,3% intertrimestral, un punt més que entre gener i març.