Publicitat
Publicitat

Madrid concentra el 72% del negoci de les TIC a l’Estat

Entre Madrid i Catalunya s’emporten la major part del negoci del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació i també del de continguts. Totes dues acaparen més del 80% d’aquest negoci i les separa un abisme de la resta, però entre totes dues les diferències també són notables, sobretot pel que fa als diners que generen aquests sectors.

Segons l’informe publicat ahir pel ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, tres de cada deu empreses del sector TIC i de continguts són a Madrid i dos de cada deu a Catalunya. I, malgrat que aquestes dues autonomies no estan tan allunyades en termes quantitatius, sí que ho estan a nivell qualitatiu. Així doncs, el 72% de la facturació d’aquestes empreses va a parar a la Comunitat de Madrid, mentre que només el 14% correspon a empreses catalanes. Una diferència que s’explica també perquè és la comunitat de la capital de l’Estat la que concentra un nombre més elevat de companyies grans, concretament el 63%. Pel que fa a treballadors, Madrid n’aglutina gairebé el 62% i Catalunya el 16%. La bretxa s’eixampla encara més quan es tracta de la inversió que generen. El 87,5% de la inversió es genera a Madrid, mentre que només el 5,8% ho fa a Catalunya, cosa que encara deixa menys porció del pastís per a la resta de comunitats autònomes de l’Estat. Aquests dos sectors van generar 46.296 milions d’euros a l’Estat el 2015, el 4,9% del PIB.

Per branques d’activitat, Catalunya només passa per davant de Madrid en nombre d’empreses dedicades a la fabricació, amb el 29%, però Madrid torna a emportar-se la major part de la facturació, el 40%. En aquest cas, és destacable la bretxa que hi ha en el sector de les telecomunicacions, on Madrid acapara el 90% de la facturació del sector amb només el 30% de les empreses. Catalunya, en canvi, només té el 3% de la xifra de negoci del sector.

Més continguts de