Madrid abaixa més els impostos

La comunitat aprova una reducció fiscal de l’IRPF i les successions, i fa gratuïtes donacions en vida

La Comunitat de Madrid tindrà un dels règims fiscals més beneficiosos de l’Estat. L’Assemblea de Madrid va aprovar ahir una nova rebaixa dels impostos autonòmics que la converteix en la comunitat que gaudeix d’un impost a la renda (IRPF) més baix. Entre les noves mesures fiscals, aprovades amb els vots del PP i de Ciutadans, destaca la gratuïtat de les donacions en vida de pares a fills, entre germans o entre els membres d’un matrimoni, sempre que no superin els 250.000 euros i els diners es destinin a la compra de l’habitatge habitual o a l’obertura d’un negoci.

Les mesures -aprovades a falta de mig any per a les eleccions autonòmiques- amplien la distància fiscal amb Catalunya i van ser aprovades malgrat el rebuig del PSOE i Podem, que hi van votar en contra. El govern autonòmic de Madrid, un dels que reclamen amb més vehemència més finançament a l’Estat, deixarà d’ingressar l’any que ve 162 milions arran d’aquesta rebaixa fiscal.

Impost de successions

A banda de suprimir els impostos per a donacions i herències de diners destinats a comprar un pis o obrir un negoci, la reforma també amplia les bonificacions de l’impost de successions. Madrid, com Catalunya, ja n’aplica per transmissions entre cònjuges i entre pares i fills, però ara les rebaixes s’aplicaran també per transmissions entre oncles i nebots (10%) i entre germans (15%). Es calcula que el canvi beneficiarà uns 20.900 contribuents.

A l’hora de fer la declaració l’any que ve, els madrilenys tindran noves deduccions. La rebaixa fiscal inclou deduccions per a famílies amb fills petits -un 15% en despeses d’escolaritat per a fills d’entre 0 i 3 anys i una deducció per a la contractació de cuidadors per a fills menors de 3 anys del 20% del cost de la cotització a la Seguretat Social-, en matèria d’habitatge -es concedirà una bonificació del 100% per al lloguer d’habitatges a les rendes baixes- i per acolliment de persones grans o persones amb discapacitat.

Madrid també rebaixa l’IRPF fins al 9% del tipus mínim del tram autonòmic (sumat al tram estatal se situa en el 18,5%, mentre que a Catalunya és el 21,5%). La reducció beneficia especialment les rendes baixes i converteix Madrid en la comunitat autònoma amb l’IRPF més baix de les que es troben en el règim comú de finançament autonòmic.

Els partits d’esquerres no van donar suport a la reforma fiscal impulsada per l’executiu d’Ángel Garrido (PP) i van aprofitar la seva aprovació ahir per carregar contra la rebaixa d’impostos. Els socialistes van qualificar les mesures d’“electoralistes”, mentre que Podem va assegurar que era una reforma “agressiva i ineficaç”. Per al diputat Eduardo Gutiérrez (Podem), impulsar la rebaixa fiscal és “fer demagògia barata”.

Competència deslleial

Preguntada per l’ARA, la Generalitat va afirmar ahir que Madrid està fent competència deslleial: la rebaixa fiscal “torna a posar de manifest el dúmping fiscal que fa Madrid respecte a Catalunya”. Segons un portaveu del departament d’Economia, “totes aquestes mesures s’han d’analitzar tenint en compte l’efecte capitalitat en termes recaptatoris de Madrid”, van afegir.

El Govern, que també reclama més finançament a l’Estat, no té previst posar en marxa mesures similars per competir amb Madrid: “La política fiscal de Catalunya no es planteja en termes de competència amb altres territoris, es planteja segons els serveis públics destinats als ciutadans i la sostenibilitat de les finances públiques”, van concloure.

LES REBAIXES

Successions

Madrid ja aplica bonificacions per transmissions entre cònjuges i entre pares i fills. Amb la nova reforma impositiva, les rebaixes s’aplicaran també a altres graus de parentesc: per transmissions entre oncles i nebots serà del 10%, i entre germans, del 15%.

Donacions

Estaran exemptes d’impostos les donacions en vida i herències de fins a 250.000 euros entre pares i fills, entre cònjuges i entre germans. Això sí: la condició és que els diners es destinin o bé a la compra de l’habitatge habitual o bé a l’obertura d’un negoci.

IRPF

Rebaixa fins al 9% del tipus mínim del tram autonòmic, que, sumat al tram estatal, se situa en el 18,5%. La reducció beneficia especialment les rendes baixes. Amb la nova reducció, Madrid es converteix en la comunitat autònoma amb un IRPF més reduït.

Deduccions

S’aplica una nova deducció del 15% en despeses d’escolaritat per a fills d’entre 0 i 3 anys, amb un límit de 1.000 euros. En habitatge, es concedirà una bonificació del 100% per al lloguer d’habitatges a les rendes baixes, amb ingressos fins a 15.000 euros.