PRESSUPOST

Entrevista amb el conseller d'Economia

Mas-Colell diu que la retallada de la despesa de la Generalitat durarà dos anys

Al 2012 es podrà reduir la despesa "per increments d'eficiència i per reorganitzacions generals del sistema"


El conseller d'Economia de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, ha advertit en una entrevista amb Efe que la retallada de la despesa pressupostària de la Generalitat no s'acabarà en el 10% que s'aplicarà aquest any, sinó que es prolongarà també en l'exercici del 2012.

Mas-Colell assenyala que "el pla d'ajust pressupostari s'aplicarà el 2011 i també el 2012, si bé no tindrà exactament les mateixes característiques en cada exercici, entre d'altres coses perquè el 2011 la reducció de despesa no serà lineal, però s'hauran de posar límits, quantitats màximes".

"Pensem que, després de l'any de preparació, el 2012 ja podrem obtenir beneficis d'eficiències més considerables basats en millores organitzatives més globals del sistema", ha detallat Mas-Colell.

Entre aquestes millores el conseller ha detallat la "reducció d'organismes públics, consolidació d'activitats i eliminació de redundàncies, entre d'altres".

Mas-Colell valora que a partir del 2012 podran "reduir la despesa per increments d'eficiència i per reorganitzacions generals del sistema".

En tot cas, el conseller deixa molt clar que les polítiques d'ajust "duraran dos anys", en el que ha definit com a "horitzó de contenció fiscal".

Sobre els 2.500 milions de deute que la Generalitat ja pot emetre, Mas-Colell ha assenyalat que "en aquest moment s'estan estudiant totes les possibilitats", cosa que inclou emissió per a inversors institucionals, particulars o altres fórmules com ara un crèdit sindicat.

"El que valorarem molt és que el futur calendari de venciments pugui ser a més llarg termini perquè l'estructura de deute sigui el més còmoda per a la Generalitat", ha detallat el titular català d'Economia.

El conseller ha aclarit que aquest principi d'emissions més a curt termini -l'emissió de bons a particulars va ser a un any- ha de servir tant per a refinançar venciments com per a emissions de deute nou.

Es preveu que la Generalitat farà emissions per a prop d'11.000 milions durant el 2011, dels quals 4.500 milions seran venciments corresponents a aquest exercici.

Mas-Colell ha declarat que pel front dels ingressos, la Generalitat plantejarà d'aquí dos anys "un nou pacte fiscal, basat a recaptar a Catalunya tots els impostos que tributin aquí" i contribuir a la cohesió territorial d'altres comunitats autònomes "de manera significativa però reconeixent l'esforç fiscal dels catalans".

Aquest pacte fiscal per incrementar els ingressos fiscals de la Generalitat es justifica perquè el nou Pla d'Estabilitat Pressupostària que s'està negociant amb el Ministeri d'Economia "no serà suficient per les incerteses en el volum dels nostres ingressos".

Els ingressos fiscals de la Generalitat s'han desplomat en bona part per la caiguda de l'impost de transmissions i actes jurídics documentats a causa de la caiguda de les vendes de pisos de segona mà, "una bombolla immobiliària que va generar molts ingressos per una via molt estreta", ha lamentat Mas-Colell en analitzar aquesta situació.

El conseller ha explicat que s'estan redactant les bases del concurs perquè una firma d'auditoria auditi els comptes de la Generalitat, tal com el nou govern de CiU es va comprometre després d'arribar al poder, i espera que el concurs es convoqui al març.

En un altre ordre de coses, el titular d'Economia ha defensat que, com a economista, recolza "que es vinculin els salaris a la productivitat" i valora la importància de la reforma de la negociació col·lectiva "per lluitar contra la veritable xacra de la nostra economia, l'alt nivell d'atur".

Més continguts de