ENERGIA

Més de la meitat dels clients no entenen el rebut de la llum

Les telecomunicacions són les que provoquen més reclamacions

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, a més de vigilar el funcionament dels mercats -i multar les empreses si cal- també vol saber què pensen els usuaris. Per això, semestralment fa una enquesta sobre el funcionament dels principals subministraments que reben les llars. L’última enquesta té resultats molt clars: l’electricitat és el subministrament més mal valorat pels usuaris, però les telecomunicacions, sobretot l’accés a internet, és el que provoca més reclamacions.

El preu és la principal causa d’insatisfacció en els serveis, tant d’energia com de telecomunicacions, segons l’informe. En el cas de l’electricitat, una gran majoria dels usuaris creuen que actualment és massa cara. En concret, un contundent 93% de les llars consideren que el seu preu és excessiu.

Però, a més d’estar en contra del preu, els usuaris també pensen que el rebut de la llum i el sistema de tarifes és poc clar. Ja ho va dir fa més d’un any el president de la CNMC, José María Marín Quemada, quan va afirmar: “El rebut de la llum no hi ha qui l’entengui”.

Doncs bé, més de la meitat (55,3%) dels usuaris comparteixen aquesta opinió. La contractació també aglutina bona part de la poca satisfacció amb el servei, perquè un 40% dels usuaris creuen que les contractuals i les condicions del subministrament són poc clares. A més, un 18,6% dels enquestats creuen que falta qualitat en el servei elèctric.

Els resultats

Segons els resultats d’aquesta enquesta, una de cada quatre llars espanyoles estan poc o gens satisfetes amb el servei de subministrament elèctric. L’estudi situa aquesta insatisfacció en el 26% de les llars, fet que suposa un punt i mig més que fa sis mesos. En el cas del subministrament de gas natural, la insatisfacció baixa i se situa en un 14,5% de les llars, inferior al semestre anterior, en què superava el 15%.

En els serveis de telecomunicacions, el pitjor resultat és per a la banda ampla, amb un 18,4% d’insatisfets entre els enquestats i empitjorant respecte del semestre anterior, quan tot just superava el 15%. La televisió de pagament, amb un 17,8% de llars insatisfetes, també empitjora els registres anteriors. La telefonia mòbil, en canvi, millora més d’un punt i provoca insatisfacció en el 10,6% dels usuaris, mentre que internet mòbil també millora els resultats i provoca insatisfacció en el 12,2%.

Competència va elaborar aquesta enquesta amb una mostra de 4.249 llars i 8.660 persones de tot l’Estat, i els resultats coneguts ahir corresponen al tancament del 2015.

En el cas del gas natural, els que creuen que és massa car són el 87,4%, mentre que un 46% es queixen de la falta de claredat en les factures. Els percentatges d’insatisfacció pel preu baixen en el cas de les telecomunicacions, malgrat que el cost també és la causa de la insatisfacció (76,1% en telefonia fixa, 59,5% en banda ampla, 70% en la televisió de pagament, 67,4% en mòbils i 51,1% en internet mòbil).

En el cas de les telecomunicacions es generalitza com a segona causa de poca satisfacció la falta de qualitat en el servei, sobretot en la banda ampla fixa (51,2%) i en internet mòbil (44,5%).

Reclamacions

Malgrat que els subministraments energètics són els que provoquen més insatisfacció, els serveis de telecomunicacions són els que generen més reclamacions dels usuaris. Més del 15% de les llars amb servei de banda ampla o telefonia fixa han presentat una reclamació durant l’últim any, i el 9% en el cas de la telefonia mòbil. En canvi, pel servei elèctric només han reclamat un 7,7% de les llars, i en el cas del gas natural, el 6%.

Més continguts de