FINANCES

Més transparència i menys costos en les noves hipoteques

La nova normativa entrarà en vigor al març i vol blindar el client

Les hipoteques viuran una veritable revolució aquest 2019. A partir del març, quan previsiblement entrarà en vigor la nova llei hipotecària, tots els préstecs per comprar habitatge que se signin seran més clars, transparents i barats.

Serà així després de gairebé tres anys de tramitació -amb dos governs de diferent signe- que van culminar aquesta setmana amb la llum verda del Congrés. La nova norma, que ara ha d’anar al Senat, volia redibuixar el mapa de poder entre bancs i clients després de la batalla jurídica mantinguda els últims anys.

La nova norma estableix que els bancs assumeixen totes les despeses de constitució de la hipoteca (gestoria, impost d’actes jurídics documentats, notaria i registre) i només s’atribueix al client el cost de la taxació. Segons el comparador iAhorro, el cost que assumirà el banc creixerà en una forquilla que va dels 2.500 als 9.000 euros, segons la comunitat autònoma. I la taxació oscil·la entre els 300 i els 600 euros.

Hipoteques més cares

Sector i analistes asseguren que aquest augment de les despeses per als bancs s’acabarà repercutint al preu del préstec, com ja està passant, segons ha comprovat aquest diari.

De fet, amb les dades de l’Associació Hipotecària d’Espanya del novembre, després de la modificació de la normativa ja es percep un augment de l’interès mitjà de les hipoteques de l’1,9% al 2% entre l’octubre i el novembre, que el situen a nivells d’ara fa dos anys.

La reforma també ha incrementat la protecció dels clients augmentant a 10 dies el període de temps que tindran el contracte abans de signar-lo per resoldre els dubtes que puguin sorgir. A més, els notaris hauran de tenir un paper actiu a l’hora de resoldre dubtes i assegurar-se que el client entén les particularitats del producte. La nova norma estableix que els bancs podran carregar comissió d’obertura una única vegada i incloent-hi l’estudi, tramitació i concessió de préstec. La polèmica clàusula terra desapareix i no es podrà fixar un límit inferior al que cobra el banc, però l’interès tampoc no podrà ser negatiu.

A més, per als clients deixarà de ser obligatori contractar productes vinculats al préstec, com assegurances de la llar o targetes de crèdit.

Canvi d’entitat

Una novetat important és que el client podrà canviar la hipoteca de banc o millorar-ne les condicions, perquè podrà subrogar i renovar el préstec.

En cas d’embargament, la llei també protegirà més el client: durant la primera meitat del termini no es podrà executar la hipoteca abans dels 12 mesos d’impagament o quan el deute representi el 3% del total prestat. Durant la segona meitat del préstec hauran de passar almenys 15 mesos d’impagaments o que es retardi el pagament de l’equivalent al 7% del capital que quedi per pagar.

També es redueixen a la meitat les comissions per amortitzacions anticipades en hipoteques a tipus fix (al 2% els primers deu anys i a l’1,5% després). Si és a tipus variable, el client triarà si vol amortització a tres (0,25%) o cinc anys (0,50%).

Espanya té el crèdit al consum un 60% més car que a Europa

Els crèdits al consum per a operacions a termini d’entre un i cinc anys és a Espanya un 63% més car que el que s’aplica a l’eurozona, segons dades del Banc d’Espanya.

Els tipus aplicats per les entitats espanyoles van ser, de mitjana, del 8,22%, molt per sobre del 5,04% de mitjana de la zona euro. Passa el mateix en el cas del TAE, la mitjana ponderada de tots els terminis: va ser del 8,75%, mentre que la mitjana europea és del 6,19%. El crèdit al consum és el que creix més ràpidament a Espanya.