Publicitat
Publicitat

Mil euros menys d'hipoteca per la caiguda de l'Euríbor

El cost anual de la hipoteca mitjana serà 1.000 euros més baix a partir de l'agost per als que hagin de revisar ara l'interès i que tinguin contractat com a tipus de referència l'Euríbor. L'indicador que serveix per calcular les quotes de la majoria de crèdits hipotecaris tancarà el mes, per primer cop en la història, per sota de l'1%, amb una mitjana mensual del 0,88%.

Això, per a una hipoteca mitjana de 150.000 euros, amb un termini d'amortització de 25 anys, suposa una rebaixa de 1.028,28 euros anuals, o 85,69 euros al mes: la quota passarà de 643 euros a 557.

Al juliol l'indicador ja es va col·locar en el seu mínim mensual, després que el Banc Central Europeu (BCE) abaixés els tipus d'interès al 0,75%. En concret, l'Euríbor va tancar el mes a l'1,061% de mitjana, però les perspectives de recessió que afronta la zona euro han provocat que seguís baixant fins a acostar-se al preu del diner que marca el BCE.

La diferència entre aquest preu i l'Euríbor es deu al fet que l'indicador hipotecari de referència es refereix al tipus d'interès al qual els 50 bancs europeus més actius en el mercat interbancari es presten diners entre si, mentre que el preu que marca el BCE és per als seus propis préstecs.

L'FMI insta el BCE a abaixar tipus

Tot i així, tots dos indicadors acostumen a tenir valors semblants, perquè quan el Banc Central abaixa tipus es disminueixen els costos de finançament per a les entitats, que presten diners més barats. Ahir el portaveu del Fons Monetari Internacional (FMI), Gerry Rice, va instar el BCE a abaixar encara més l'interès: "Hi ha marge per aprofundir en una política monetària expansiva".

La nova rebaixa en l'Euríbor no serà efectiva per a tots els que tinguin contractada una hipoteca, encara que hagin de revisar quotes a l'agost. El motiu, segons denuncien les associacions de consumidors, és que algunes entitats van concedir crèdits lligats a l'Euríbor, però amb un límit. És a dir, que el tipus d'interès no pot baixar per sota d'un nivell mínim, que habitualment oscil·la entre un 2% i un 3%.

Més continguts de