EMPRESA

Nova 'spin-off' de la Universitat de Barcelona

Advanced Nanotechnologies SL desenvoluparà en els propers quatre anys un tractament de superfície innovador que es podrà aplicar en el sector de l'automoció

La Universitat de Barcelona (UB) ha entrat a l'accionariat de l'empresa Advanced Nanotechnologies SL a través de Cultura Innovadora i Científica Universitat de Barcelona SLU.

Advanced Nanotechnologies SL desenvoluparà en els propers quatre anys un tractament de superfície innovador que es podrà aplicar en el sector de l'automoció.

La nova 'spin-off' –empresa sorgida d'una altra empresa– de la UB està impulsada per Enric Bertran, professor catedràtic del departament de Física Aplicada i Òptica de la Universitat de Barcelona i responsable del grup de recerca consolidat de Física i Enginyeria de Materials Amorfs i Nanoestructures (FEMAN).