El Parlament aprova el pressupost del 2012, que es retalla un 12,34%

Els diputats accepten la supressió d'una de les seves catorze pagues, la reducció de la subvenció anual pel funcionament dels grups i la rebaixa d'inversions, entre d'altres

El ple del Parlament ha aprovat avui dimecres el pressupost del 2012 amb el vot a favor de tots els partits excepte Solidaritat Catalana, i puja a 52.296.665,57 euros, un 12,34% menys que el d'aquest any, en concret 7.360.224,78 euros menys. Els diputats han aprovat la supressió d'una de les seves catorze pagues, la reducció per primera vegada de la subvenció anual pel funcionament dels grups parlamentaris, que serà un 5% menor, i la rebaixa del 84,34% al capítol d'inversions, entre altres mesures de contenció de la despesa.

Amb aquesta mateixa votació, la cambra també ha aprovat el pressupost del Síndic de Greuges per a l'any vinent, xifrat en 6.998.820 euros, quantitat que equival a una reducció de l'11,87% respecte al del 2011 i que comporta una reducció de quasi un milió d'euros. En comparació amb el del 2010 és el 21% més baix. Les retribucions als diputats i al personal de la cambra té una partida de 24.879.901,77 euros, xifra que representa una reducció del 6,57%. La supressió d'una de les catorze pagues dels diputats representarà un estalvi de 753.588 euros.

A més, es mantenen les reduccions a les retribucions dels diputats acordades el juny del 2010, que són del 15% per als membres de la mesa i els presidents de grup, del 10% per als portaveus i del 8% per a la resta, i també la del 5% per als funcionaris. Les despeses de béns corrents i serveis, és de 10.473.763,80 euros, quantitat que representa una reducció del 9,18%, que s'aconsegueix amb importants rebaixes a les partides destinades a protocol, viatges, comunicació, consum energètic, manteniment i servei de neteja. Aquest capítol també inclou la reducció del parc mòbil, que quedarà constituït per cinc vehicles (el 2010 n'hi havia 18).

La subvenció pel funcionament dels grups és de 16.248.000,00 euros, i per primer cop des del restabliment del Parlament, aquesta partida experimenta una rebaixa. Concretament, els grups rebran el 2012 el 5% menys en subvencions que el 2011, cosa que representa un estalvi de 855.000 euros. En inversions, el pressupost és de 685.000 euros, és a dir, 3.688.000 euros menys que el 2011, amb una reducció del 84,34%. Aquest pressupost d'inversions es destinarà al manteniment de l'edifici històric del Parlament i a continuar implementant mesures d'estalvi energètic.