Publicitat
Publicitat

El Parlament Europeu reclama finançar la UE amb un impost sobre les transaccions financeres

Un informe de l'Eurocambra demana als estats membres que aprovin la taxa Tobin proposada per la Comissió Europea el novembre del 2011

El Parlament Europeu s'ha sumat a la proposta de la Comissió per demanar una taxa a les transaccions financeres a la Unió Europea. Tot i que el Parlament Europeu no té poder de decisió en aquest procés, iniciat a finals de 2011 amb una iniciativa legislativa per part de la Comissió, ha aprovat avui un informe expressant la seva opinió respecte a la popularment coneguda com a taxa Tobin. La votació ha acabat amb 487 vots a favor, 152 en contra i 46 abstencions. L'Eurocambra ha destacat que considera les xifres proposades per l'executiu europeu (0,1% per a accions i bons i 0,01% per a derivats) adequades i s'ha limitat a proposar ampliacions de les mesures.

L'informe també ha reafirmat la proposta de la Comissió pel que fa a l'ús que s'hauria de fer dels ingressos que proporcionés la nova taxa. Segons el parer de les dues institucions comunitàries, aquests haurien d'anar a parar al pressupost comunitari i s'haurien de descomptar de les aportacions dels estats, que a hores d'ara representen el 75% del total. D'aquesta manera la Comissió aspira a guanyar autonomia financera respecte als estats.

La principal novetat que ha aportat l'informe és la petició que l'impost s'apliqui a totes les operacions (compra o venda) amb origen o destí a Europa, mentre que la Comissió Europea només proposava que s'apliqués a la compra de títols per part d'entitats europees. L'Eurocambra posa per exemple el cas d'una empresa europea que emeti accions i que aquestes siguin comprades des de Hong Kong. Com que el comprador no és europeu, segons la proposta feta per la Comissió, estaria exempt de pagar. El Parlament Europeu demana que s'apliqui la taxa a totes les transaccions amb comprador o venedor a la Unió Europea.

Pel que fa a la possibilitat que la taxa comporti una evasió fiscal més elevada, avisa que si la penalització per pagar la taxa és més baixa que el cost de pagar-la la taxa podria fracassar. El Parlament Europeu recomana que es vinculi el pagament a la propietat del títol adquirit, de manera que si no es paga la taxa no es tingui la seguretat de ser-ne el propietari.

L'informe del Parlament Europeu també contempla la possibilitat que diversos països optin per no aplicar-la, opció que ja han plantejat diversos estats membres com el Regne Unit. L'Eurocambra recomana que si no es pot arribar a un acord vàlid per a tothom els països interessats avancin pel seu compte i l'apliquin, tot i que no ho recomana si aquests països no representen una majoria del mercat.

L'única exempció que, segons el Parlament Europeu, es podria incloure a l'aplicació de la taxa són els fons de pensions. Si prospera la proposta aprovada avui quedarien al marge de la nova taxa.

La proposta sobre les transaccions financeres, però, depèn de l'aprovació per part del Consell, on són representats els estats membres.

Més continguts de