Quatre de cada deu ocupats a Espanya treballen per a una microempresa

La proporció a l'Estat és el doble que a Alemanya i tres cops més que als Estats Units

El teixit de petites i mitjanes empreses a Espanya és particularment potent i, justament, en molts casos s’assenyala com un dels punts febles del sector empresarial espanyol. Segons l’Organització Internacional del Treball (OIT), una mica més del 40% de l’ocupació a Espanya està generada per microempreses, les que tenen menys de 5 treballadors.

Aquest percentatge correspon a dades del 2016, que recull l’informe de l’OIT sobre les perspectives socials i d’empresa del món, publicat aquest dilluns. Segons l’OIT, aquest percentatge està en línia amb l’habitual als països desenvolupats però és molt superior al d’altres estats de l'entorn, com ara Alemanya o el Regne Unit (que tenen menys d’un 20%). A més, Espanya té tres vegades més treballadors en aquestes empreses que els Estats Units.

Habitualment en els països amb una gran proporció de petites empreses la productivitat econòmica és més baixa, però justament l’informe de l’OIT el que reclama és que s’estimuli més la creació i desenvolupament de pimes arreu del món perquè les considera un actor clau en l’economia global. Segons aquesta organització, les pimes són indispensables per a la creació de feina “decent” arreu del món, perquè acostumen a donar feines més estables.

Tot i que l'organització reconeix que amb la crisi econòmica aquestes companyies han sigut més vulnerables que les grans i han patit amb més força la destrucció de feines de qualitat, l’OIT apunta que acostumen a tenir més capacitat de creixement i de creació d’ocupació de qualitat. A més, també assenyala que a les pimes hi ha més dones amb càrrecs de responsabilitat que en les grans empreses. Per tot això demana més polítiques d’estímul, finançament i inversió en innovació per a les petites i mitjanes empreses.

Més continguts de