Espanya, obligada a equiparar les indemnitzacions de fixos i temporals

Una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea obligarà el govern espanyol a equiparar les indemnitzacions per acomiadament dels treballadors temporals a les dels fixos, de manera que en tots dos casos la compensació econòmica haurà de ser de 20 dies per any treballat.

La resolució, que porta data del 14 de setembre però que va transcendir ahir, exigeix als tribunals espanyols que no discriminin els treballadors en funció de la tipologia del contracte. La normativa vigent actualment a Espanya estableix que els treballadors que tenen contracte temporal han de ser indemnitzats, en cas d’acomiadament, amb un total d’entre 8 i 12 dies per any treballat. A més, també estableix que els treballadors interins no poden rebre cap mena de compensació econòmica per acomiadament. Es tracta d’un fet rellevant, ja que la sentència, que no admet apel·lació, es refereix justament a la denúncia d’una treballadora interina del ministeri de Defensa, Ana de Diego Porras. “El fet que aquesta treballadora -es llegeix en el text de resolució- hagi prestat els seus serveis en virtut d’un contracte d’interinitat no pot constituir una raó objectiva que permeti justificar la negativa a reconèixer que l’esmentada treballadora tingui dret a la mencionada indemnització”.

“Pel que fa referència a les condicions de treball -continua la sentència-, no es podran tractar els treballadors que tenen un contracte de durada determinada d’una manera menys favorable que els treballadors fixos comparables pel sol fet de tenir un contracte de duració determinada, si no és que es justifica un tracte diferent per raons objectives”.

La resolució, per tant, exigeix una doble equiparació. En primer lloc, no discriminar els contractes interins en relació amb la resta pel fet de poder rebre una indemnització. I, després, no discriminar un contracte de durada determinada (sigui d’interinitat, d’obra i serveis o per necessitats de producció) en relació amb un contracte fix.

Més continguts de