Reforma del sistema financer

Les caixes convertides en bancs tindran temps fins al primer trimestre del 2012 per sortir a la borsa

La vicepresidenta econòmica indica que actualment la solvència del sistema financer a l'Estat és del 8,5%

La vicepresidenta econòmica, Elena Salgado, ha anunciat l'aprovació del reial decret llei que implicarà la conversió de les caixes en bancs i la seva nacionalització. Ha detallat que "els nous requisits entren en vigor el 10 de març del 2011", quan el Banc d'Espanya "determinarà la situació de capitalització de les entitats". Després les entitats tindran quinze dies per presentar un pla per exposar com pretenen aconseguir els requisits addicionals. Abans del 30 de setembre del 2011 s'haurà de veure si s'han complert les noves exigències de capital. Si una entitat considera que necessita suport financer podrà demanar tres mesos més després. Si en el moment de l'avaluació falta algun tràmit administratiu però "es compleix en el que és essencial", el Banc d'Espanya podrà acordar amb les entitats un termini addicional no superior als tres mesos per finalitzar la recapitalització. D'aquesta manera les que acabin sortint a la borsa ho podran fer "amb caràcter excepcional" fins al primer trimestre del 2012.

Ha confirmat que les exigències per a les entitats financeres seran del 8% dels actius ponderats per risc, una xifra que augmenta fins al 10% per a les entitats que superin en un 20% el finançament majorista i no hagin col·locat almenys el 20% dels títols entre tercers, unes condicions que compleixen la majoria de les caixes d'estalvis. Ha defensat que aquestes exigències són les mateixes que demanarà Basilea III el 2013, però que a l'Estat s'avancen. En aquest 10% es podran incloure els diners del FROB i obligacions convertibles en accions abans de finals del 2014 amb unes exigències molt estrictes de manera transitòria. Aquestes són algunes de les peticions que els últims dies havia fet la CECA. Pel que fa a les negociacions amb els grups parlamentaris, ha assegurat que han anat bé i el govern espanyol s'ha assegurat un suport parlamentari "suficient" per aprovar la norma.

El sistema financer de l'Estat té una solvència del 8,5%

Salgado ha començat la seva intervenció a la roda de premsa posterior al consell de ministres indicant que el sistema financer espanyol ha aguantat "raonablement bé" la crisi. Ha exposat que "el nostre sistema financer és solvent, i la ràtio està al 8,5% dels actius ponderats per risc, molt per sobre de les exigències legals en aquest moment i per sobre de la mitjana europea. "Les nostres entitats són solvents i la majoria tenen una rendibilitat acceptable", ha afegit.

Ha recordat que els diners que l'Estat ha deixat a les entitats financeres fins aquest moment han suposat un guany de més de 3.000 milions d'euros en concepte d'interessos. Ha dit que "el procés de reestructuració més important de la història" ha passat de 45 a 17 caixes d'estalvis, però "a finals del 2010 hi va haver un nou brot d'inestabilitat" i al marge de les mesures que s'han posat en marxa, que n'han "suavitzat els efectes", es manté "una certa desconfiança vers les entiats financeres". En aquest sentit, ha argumentat que el motiu fonamental del nou reial decret llei són els dubtes als mercats. Per afrontar-los la nova regulació ha de reforçar la solvència i la credibilitat del sistema, cosa que també ha de fomentar que donin més crèdits i tinguin més diners per fer més obra social.

Més continguts de