ECONOMIA

La Sala Civil del Suprem ha estimat així el recurs dels perjudicats, les peticions dels quals havien sigut rebutjades tant pel Jutjat de Primera Instància número 26 de Madrid, com per l'Audiència Provincial de Madrid

El Suprem condemna Ernst & Young a indemnitzar mil afectats pel cas PSV

La indemnització que s'haurà de pagar als gairebé mil perjudicats haurà de ser abonada de manera solidària per Ernst & Young, per l'auditor que va realitzar els informes, José María Fernández Rodríguez, i per l'asseguradora Allianz.

El Tribunal Suprem ha condemnat l'auditora Ernst & Young a pagar, a quasi mil afectats per la fallida de la cooperativa PSV, els sobrecostos que van haver d'abonar per continuar la construcció dels seus habitatges amb altres cooperatives.

La Sala Civil del Suprem ha estimat així el recurs dels perjudicats, les peticions dels quals havien sigut rebutjades tant pel Jutjat de Primera Instància número 26 de Madrid, com per l'Audiència Provincial de Madrid.

Els magistrats de l'alt tribunal, que van dictar una sentència similar l'octubre del 2008, recolzen la tesi que els deficients informes d'auditoria realitzats per Ernst & Young van impedir als cooperativistes reaccionar davant de la mala administració a la que estava sent sotmesa PSV, que es va declarar en suspensió de pagaments el desembre de 1993.

La sentència afirma que sí que que existeix un nexe de causalitat entre la negligència dels auditors i el dany sofert pels cooperativistes. El Suprem assenyala, a més, que els auditors han de respondre pels prejudicis causats "no només enfront als que a ells estan vinculats per la relació contractual en el funcionament de la qual es va produir el deficient compliment de la seva prestació, sinó també enfront als tercers que entren en relació amb la societat auditada", com estableix una directiva comunitària del 2006.

La indemnització que s'haurà de pagar als gairebé mil perjudicats haurà de ser abonada de manera solidària per Ernst & Young, per l'auditor que va realitzar els informes, José María Fernández Rodríguez, i per l'asseguradora Allianz.


Més continguts de