El Suprem obliga els bancs a tornar tot el que van cobrar per les clàusules terra

La Sala del Civil confirma una sentència de l'Audiència de Barcelona que exigia al BBVA que pagués al seu client tot el que va abonar des que va formalitzar l'hipoteca

La decisió era reglada després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ho ordenés. El Tribunal Suprem ha acordat per primera vegada que els bancs haguessin d'indemnitzar els seus clients amb el que va cobrar de manera indeguda per les clàusules terra des del primer moment de constitució de la seva hipoteca i no únicament des del 2013, com havia establert prèviament el tribunal. La sala civil ha confirmat una sentència de l'Audiència de Barcelona que reconeixia aquest dret a un client de la Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu, absorbida pel BBVA. Aquest últim banc reclamava que la Sala apliqués la seva decisió anterior. 

La doctrina anterior del Suprem establia que els clients que reclamessin aquestes quantitats indegudament cobrades per les clàusules terra podrien reclamar-les només des de la data de la sentència d'aquest tribunal, és a dir des del 9 de maig de 2013. Però diversos jutjats van presentar qüestions al Tribunal de Luxemburg sobre l'adequació d'aquesta decisió al dret europeu. El TJUE va tombar aquesta interpretació al desembre. La seva resolució va establir que aquestes quantitats abonades de més podrien reclamar-se des de la data de la constitució de la hipoteca, i no la que l'alt tribunal espanyol havia fixat. 

"La declaració del caràcter abusiu d'una clàusula ha de tenir com a conseqüència el reestabliment de la situació en la qual es trobaria el consumidor en cas de no haver existit la clàusula", deia la sentència de Luxemburg que qualificava la decisió del Suprem de limitar els pagaments des del maig del 2013 com "una protecció dels consumidors incompleta i insuficient que no constitueix un mitjà adequat i eficaç perquè s'aturi l'ús de les clàusules abusives".

Les clàusules terra: Què són i per què són polèmiquesDesprés d'aquest cop –que suposarà un sobrecost per als bancs de 4.200 milions d'euros, segons el Banc d'Espanya– aquest dimecres li tocava al Suprem analitzar els dos primers recursos en què estava obligat a aplicar la decisió del tribunal de la UE. 

Un dels casos estudiats aquest dimecres pels magistrats era una hipoteca subscrita el 2005 per 283.000 euros amb la Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu, després integrada a Unnim Banc, absorbida al seu torn pel BBVA. La clàusula terra establia que el tipus d'interès aplicable al préstec no podria ser "en cap cas" inferior al 3% nominal. El client va recórrer aquesta disposició per abusiva i l'Audiència de Barcelona, després del rebuig inicial del jutge mercantil, va concloure que era "abusiva i contrària a la bona fe" perquè establia "un desequilibri dels drets i obligacions de les parts derivat del contracte" i va obligar el BBVA a tornar tot el que havia cobrat indegudament

El Suprem desestima el recurs d'aquest últim banc, que va impugnar la sentència de l' Audiència de Barcelona argumentant que s'hava d'aplicar la doctrina anterior del Suprem que establia que només podrien reclamar-se les quantitats indegudament cobrades des del 2013. Però els magistrats rebutgen aquests arguments invocant els dels seus superiors europeus.