Publicitat
Publicitat

ENTITATS FINANCERES

Els accionistes del Banc Sabadell aproven la gestió i els resultats del 2010

La Junta d'Accionistes també ha aprovat la reelecció del vicepresident Andic com a conseller de l'entitat

La Junta General Ordinària d'Accionistes de Banc Sabadell, celebrada aquesta tarda en el recinte de Fira Sabadell, ha aprovat la gestió i els resultats del 129è exercici social i la distribució dels 380 milions d'euros del benefici net atribuït, assolit el 31 de desembre.

La Junta, constituïda amb el 71,30% del capital social, entre accionistes assistents i representants, ha donat la seva conformitat a la proposta de distribució dels beneficis, cosa que implica un "pay-out" del 51,9% dels beneficis obtinguts.

El pròxim 19 d'abril, l'accionista rebrà el pagament d'un dividend complementari de 0,06 euros (0,0486 euros nets) per acció que, juntament amb el dividend a compte de 0,09 euros (0,0729 euros nets) per acció, que es va liquidar el mes de desembre passat, situa la rendibilitat total per a l'accionista per aquest concepte en el 5,76%.

La Junta també ha aprovat la reelecció com a conseller d'Isak Andic, actual vicepresident de l'entitat, amb la qual cosa el Consell d'Administració del banc continua integrat per quinze consellers, nou dels quals són externs independents, dos són dominicals i dos més són externs.

Més continguts de

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT