Els afiliats estrangers a la Seguretat Social tornen a créixer al ritme del 2005

El maig es van sumar més de 55.300 cotitzants immigrants a la Seguretat Social

La Seguretat Social va guanyar més de 55.300 cotitzants estrangers aquest maig, el major repunt des de 2005. Així doncs, actualment hi ha més d'1,6 milions d'ocupats estrangers i la Seguretat Social encadena quatre mesos consecutius d'increments.

En comparació amb l'any passat, l'afiliació d'estrangers va créixer un 3,42% el maig. El ministeri d'Ocupació i Seguretat Social ha destacat que la taxa torna a zona positiva després de sis exercicis.

En comparació amb el mes anterior, en canvi, el número d'afiliats estrangers va créixer a totes les comunitats autònomes, excepte a Andalusia i les Illes Canàries.

Per nacionalitats, la majoria d'immigrants van ser de països de fora de la Unió Europea, com ara Marroc, Xina, Equador o Bolívia. Dels països comunitaris, els principals afiliats són de Romania, Itàlia i Gran Bretanya.

De fet, a principis d'aquest any ja es va començar a registrar un repunt en l'afiliació d'estrangers a la Seguretat Social, i el gener de 2015 va tornar a créixer per primer cop des del 2008.