Les agències de viatges inicien accions judicials contra AENA

La patronal del sector Feaav persegueix la declaració de responsabilitat d'Aena i la indemnització de l'import corresponent als danys i perjudicis causats pel conflicte

La patronal d'agències de viatges Feaav ha anunciat l'inici d'accions judicials contra AENA per danys i perjudicis causats al sector com a conseqüència del tancament de l'espai aeri durant un dia a principis de desembre de 2010.

La federació persegueix la declaració de responsabilitat d'Aena i la indemnització de l'import corresponent als danys i perjudicis causats a les agències de viatges pel conflicte, que es va produir en l'inici del Pont de la Constitució, un dels més importants d'any, informa Feaav.

Les agències de viatges van estimar en el seu moment que el conflicte dels controladors aeris va tenir una repercussió econòmica d'uns 350 milions d'euros en el sector.

Feaav interposarà en les properes dates accions judicials contra AENA, en les quals actuaran com a demandants tant la pròpia federació com les associacions territorials i les agències de viatges que decideixin adherir-se.

La patronal està oberta a la participació en aquesta iniciativa de totes aquelles associacions i agències de viatges que així ho desitgin, tenint ja la confirmació d'algunes d'elles.

Per facilitar la seva adhesió a la demanda, la federació ha seleccionat al despatx d'advocats Fuster Erm, encarregat del procediment.

Fuster Erm té una llarga experiència en l'assessorament integral a empreses nacionals i internacionals del sector.

Com a primer pas, la patronal ha creat una oficina de reclamacions encarregada de la recepció, classificació i estructuració dels diferents documents que s'aporten les agències.

Així mateix, i per agilitar els tràmits, s'ha establert un procediment estàndard de valoració i acreditació de danys i perjudicis recollit en un formulari model, en el qual s'indica una adreça de correu electrònic a la qual es pot remetre el mateix.

L'objectiu és crear un front comú de defensa dels interessos del sector que reuneixi al major nombre possible d'agències.

Una vegada que la citada oficina hagi canalitzat tota la documentació rebuda, es revisaran els possibles defectes que pugui contenir la mateixa, i s'aportaran els complements necessaris amb vista a finalitzar la redacció de la demanda.

En aquesta mateixa línia de coordinació de les actuacions, les agències de viatges que s'uneixin a la reclamació judicial han d'atorgar poder davant notari a favor dels advocats i procuradors encarregats de la direcció lletrada del cas.

Per això, i atès el nombre d'agències implicades, es coordinaran els sistemes d'adhesió oportuns per tal de facilitar el procés i economitzar els costos.

Més continguts de