Comentaris 0

Els anuncis de Nueva Rumasa (2)

Nueva Rumasa anunciava a televisió la possibilitat d'invertir a la companyia sense necessitat de passar per la CNMV. En concret, proposava la subscripció de pagarés corporatius que, depenent de l'emissió, garantia entre un 8 i un 10% de rendibilitat, amb venciment d'un any. Els espots explicaven que l'import mínim era de 50.000 euros i que no es podien negociar a cap mercat secundari. També notificaven que l'operació no requeria del registre previ a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Desplegar contenidos

Més vídeos