FINANCES PERSONALS
Economia 13/06/2020

Aquests són els terminis per pagar impostos aquest any

A partir de l’1 de juliol es reprèn el termini de liquidació

Leandre Ibar Penaba
3 min
Aquests són els terminis per pagar impostos aquest any

BarcelonaUna vella dita anglesa diu que a la vida només tenim dues coses segures: la mort i els impostos. I, malgrat la greu crisi econòmica que ens afecta, els impostos continuen sent obligatoris. Tot i així, tant l’Estat com sobretot la Generalitat han pres decisions per alleugerir temporalment la pressió fiscal.

Les mesures de la Generalitat afecten de manera diferent les diverses taxes que recapta. El Govern va aprovar una moratòria general a totes les taxes mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, però en alguns casos ha allargat encara més el temps disponible per presentar la liquidació dels impostos. Així doncs, tot el temps que duri l’estat d’alarma (si no hi ha canvis, fins a l’1 de juliol) no es comptabilitza dintre dels períodes de liquidació dels impostos recaptats per l’Agència Tributària de Catalunya.

IRPF i IVA

Malgrat l’estat d’alarma i l’aturada de l’economia, el govern espanyol -que és el que el recapta- ha mantingut sense canvis el pagament de l’IRPF, el principal impost que tributen els ciutadans espanyols. Tanmateix, sí que ha permès una moratòria en els pagaments de les retencions d’aquest impost que paguen autònoms i petites empreses (les que facturen menys de dos milions anuals).

Igual que l’IRPF, l’executiu espanyol ha donat més marge de pagament de l’IVA a pimes i autònoms, en aquest cas allargant el període d’abonament de la declaració trimestral del març, però no ha retocat l’impost.

Successions i donacions

De totes les taxes que controla directament l’administració catalana, successions i donacions és una de les que li aporta més fons a les arques. En el cas de l’impost purament de successions -és a dir, quan es rep l’herència d’una persona que acaba de morir-, en condicions normals es compta amb sis mesos des de la data de defunció per abonar l’impost.

Com amb la resta de tributs, però, la Generalitat ha suspès el pagament mentre duri l’estat d’alarma. Per tant, per a aquells casos en què el 14 de març encara no hagués prescrit el període de mig any, el termini de què disposaven queda temporalment aturat i es torna a reprendre el dia 1 de juliol i, a més, s’amplia a dos mesos extres. Per exemple: si una persona tenia fins al 20 de març per pagar aquest tribut, els sis dies entre el 14 i el 20 de març restants no es comencen a comptar fins a l’1 de juliol, i a aquest termini s’hi afegeixen dos mesos addicionals. És a dir, tindrà temps per abonar l’impost fins al 6 de setembre.

Pel que fa a les donacions -és a dir, una cessió en vida d’una propietat o diners-, també se suspenen els terminis de pagament fins a l’1 de juliol. En aquest cas, però, no hi ha pròrroga i es manté el període habitual d’un mes.

Transmissions i actes jurídics

L’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats té els mateixos terminis que el de donacions: un mes. En aquest cas, doncs, i igual que amb una donació, el pagament es pot ajornar entre el 14 de març i l’1 de juliol, jornada a partir de la qual es reprèn el recompte de dies fins a esgotar els 30 dies.

Cal recordar que en el cas de compravenda d’habitatges amb hipoteca, el tribut corre a càrrec del banc.

Habitatges buits

En el cas de l’impost sobre habitatges buits, es paga anualment. Així doncs, inicialment les persones que han d’abonar-lo per al 2019 tenien entre els dies 1 i 20 de març del 2020 per fer-ho, però el fet que al mig d’aquest període es declarés l’estat d’alarma va obligar la Generalitat a allargar el termini fins al 7 de juliol.

Patrimoni

Aquest impost es destina al 100% a les comunitats autònomes, però el recapta l’agència tributària de l’Estat. Per tant, igual que amb l’IRPF i l’IVA, el govern no ha retocat el calendari de liquidació per als ciutadans.

stats