Un aturat català triga quasi un any i mig a tornar a treballar

Calen 17 mesos de mitjana per reinserir-se al mercat laboral a Catalunya, dos mesos més que la mitjana espanyola, segons un estudi d'Asempleo

Quan una persona perd la feina a Catalunya i entra en situació d'atur, el tràngol acostuma a tenir una durada de  gairebé un any i mig de mitjana, segons un estudi publicat per Asempleo, l'associació d'empreses de treball temporal a Espanya. El temps que li costa a un aturat reinserir-se al mercat laboral és de 17 mesos, dos més del que triguen de mitjana els desocupats a Espanya.

La crisi ha complicat el retorn a la feina a centenars de milers de persones que l'han perdut o que busquen una primera entrada al mercat de treball. Tot i la millora de les expectatives ara que ja s'està creant ocupació a Espanya, encara es triga un trimestre més a reinserir un aturat del que calia abans que esclatés la recessió. 

Catalunya ha recuperat la meitat de la feina perduda

La patronal Asempleo defensa que el contracte temporal, que és majoritari entre la nova ocupació que es crea, és una bona fórmula que pot escurçar el temps a l'atur. En el cas de Catalunya, però, això no es mostra a l'estudi. Un aturat triga el mateix a trobar una feina –17 mesos de mitjana– tant si acaba trobant una feina temporal com si és de qualsevol altre tipus –temporal, indefinida o d'autònom.

A Espanya, els aturats que es reinsereixen gràcies a un contracte temporal acaben reduint dos mesos el període en què estan sense feina. Un aturat triga un any a trobar una feina eventual i 14 mesos de mitjana en el cas d'una vacant indefinida. Els qui més temps estan aturats són els que decideixen començar a treballar com a autònoms –una mitjana de 19 mesos.

Si es miren els resultats segons el sexe, una dona triga dos mesos i mig més a tornar al mercat laboral que no pas un home, segons Asempleo. 

L'edat i la formació, factors clau

Com més jove és l'aturat menys triga a passar a estar ocupat. Als joves, diu l'estudi, els costa nou mesos superar la situació de desocupació. A l'altre extrem hi ha la cronificació que pateixen els treballadors més veterans. Els més grans de 55 anys sense feina triguen de mitjana dos anys a retornar al mercat de treball a Espanya.

La formació també és un fet diferencial, i tenir-ne ajuda en la difícil tasca de superar l'atur. Els desocupats amb estudis superiors triguen a Espanya 12,7 mesos de mitjana a ser contractats, mentre que els que només acrediten estudis bàsics requereixen gairebé un any i mig.