Publicitat
Publicitat

L'atur ja frega els 5 milions a l'Estat espanyol després d'una altra pujada

La taxa d'atur al tercer trimestre de 2011 és del 19,43% a Catalunya i el 21,52% a Espanya. Ja hi ha 742.000 catalans sense feina

El nombre de desocupats el tercer trimestre de 2011 ha arribat fins a 742.000 persones, cosa que suposa un increment de 51.100 persones més que el segon trimestre, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA).

Aquest nivell de persones desocupades fixen una taxa d'atur del 19,43%, 1,37 punts més que el segon trimestre, i és un registre que no s'havia vist almenys des del 2005. Les persones ocupades van sumar 3,076 milions de persones, un nivell d'ocupació que remunta fins nivells que no es donaven des del primer trimestre del 2004.

En el conjunt d'Espanya, el nombre de persones desocupades arriben fins 4.978.300 persones, 144.700 persones més que el segon trimestre, amb una taxa d'atur del 21,52%.

Des que va començar l'any, a Catalunya s'han destruït 99.500 llocs de treball i han situat el nivell d'ocupació en registres del primer trimestre del 2004, quatre anys abans de l'esclat de la crisi.

Les 742.000 persones aturades registrades el tercer trimestre per l'EPA queden com un nou màxim històric de Catalunya en nivells de desocupació.

Una taxa d'atur del 19,43% no s'havia registrat mai a Catalunya al menys des del 2005, des que l'Institut d'Estadística espanyola publica dades desagregades per autonomies.

En relació amb el resultat de l'EPA al conjunt de l'estat espanyol, les xifres recullen també un nou màxim històric sumant 4.978.300 persones, 144.700 aturats més que el segon trimestre, i a 21.700 persones d'arribar a la línia simbòlica dels cinc milions d'aturats.

El tercer trimestre el sector que més llocs de treball ha perdut ha estat els serveis, on s'han perdut 30.900 llocs de treball en relació amb el trimestre anterior, seguit de la construcció amb 23.000 llocs de treball perduts i la indústria, on l'ocupació ha retrocedit 7.800 persones. L'únic sector que guanya ocupació ha estat l'agricultura, amb 2.800 persones més.

El nombre de llocs de treball del sector industrial s'han situat en un total de 565.600 persones. Aquest cens de treballadors en el sector industrial és el més baix que es registra a Catalunya des de l'any 2005 i inclús està en nivells més baixos que en els pitjors moments de la crisi entre el 2008 i el 2009, on el número d'expedients de regulació d'ocupació a la indústria escombrava el sector.

L'increment de les persones aturades i de la taxa d'atur es dóna en un escenari on també baixa la població activa, les persones en edat i disposició a treballar.

Si s'observa l'evolució de la variable de l'atur, i el seu comportament en relació amb el segon trimestre, es pot constatar un increment de l'atur en el sector de l'agricultura, de 2.500 persones, un increment de 7.900 persones en el sector de la construcció, de 10.000 persones en serveis, i un augment de 2.400 persones que es volen incorporar per primera vegada al mercat de treball sense trobar feina.

Demarcacions

Per demarcacions, el nombre de persones ocupades se situa en 2.231.300 persones, amb un atur que afecta a 542.800, cosa que deixa una taxa d'atur a les comarques de Barcelona del 19,57%.

A Girona, les xifres suposen tancar la taxa de l'atur més alta del Principat amb un 21,42%, una dècima per sota del registre de l'estat espanyol. A les comarques gironines les persones ocupades el tercer trimestre van sumar 320.700 persones, mentre que el nombre d'aturats va ser de 87.400 persones.

Lleida es converteix amb la demarcació que registra la taxa d'atur més baixa de tot l'Estat, amb un índex del 13,02%. A les comarques lleidatanes el nombre de persones ocupades va concentrar 185.200 i el nombre d'aturats va ser de 27.700.

Per últim, a Tarragona, el nombre de persones ocupades va arribar fins 339.400 persones i el aturats van sumar 84.100 persones, amb una taxa d'atur del 19,85%, poc més de quatre dècimes per sobre de la mitjana catalana. 

Etiquetes

Més continguts de

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT