ATUR

Segons un informe de CCOO

Els aturats sense cobertura van augmentar un 32% a Catalunya el 2010

103.500 persones no perceben cap prestació per desocupació ni subvenció. Són el 18,4% dels aturats catalans.

Una mica més de 103.500 persones en edat laboral intenten esquivar la crisi a Catalunya sense percebre cap tipus de prestació per desocupació ni subvenció, segons les últimes estadístiques de desembre de 2010, fet que suposa un 32,1% més que l'any anterior. El sindicat CCOO ha utilitzat avui aquestes dades, extretes de l'anàlisi de l'última enquesta de l'EPA, per advertir del perill que es produeixi una fractura social a Catalunya i reclamar a les administracions públiques, tant al govern central com a la Generalitat, un increment de les ajudes a la desocupació.

La secretària de polítiques socioeconòmiques de CCOO, Cristina Faciaben, ha denunciat en una conferència de premsa que el nombre de desocupats que a Catalunya sobreviuen sense ajudes era de 103.523 el desembre de 2010, però que es tracta d'una xifra "mínima", a la qual caldria sumar-hi totes aquelles persones que realitzen cursos de formació d'una durada determinada i que no estan comptabilitzades. Aquestes 103.523 persones suposen un 18,4% dels desocupats a Catalunya, segons l'estudi elaborat per CCOO. El 2010, Catalunya ha vist a més com s'ha reduït per primera vegada durant aquesta crisi econòmica el nombre de persones beneficiàries de prestacions contributives, a causa de l'esgotament de la durada màxima d'aquestes ajudes.

En paral·lel, han augmentat els aturats que han rebut algun tipus de subsidi, encara que aquesta ajuda està també limitada en el temps i a més només s'atorga a persones més grans de 45 anys o amb càrregues familiars.

L'informe de CCOO, que pretén dibuixar un mapa sobre la desocupació el 2010, revela també que Tarragona és la província més afectada per l'atur, amb una taxa del 19,8%, seguida de Girona, amb un 19,4 %, mentre que Barcelona presenta una taxa del 18% i Lleida en té una del 14,5%. Respecte a 2009, l'atur s'ha incrementat un 15,8% a Lleida, un 13,7% a Tarragona, un 12,9% a Girona, i un 10,9% a Barcelona.

L'informe de CCOO utilitza un indicador propi d'incidència de l'atur a nivell territorial denominat "taxa absoluta d'atur", que es calcula a partir de la divisió del nombre total de persones registrades com a desocupades i la població d'entre 15 i 64 anys de cada àmbit territorial, ja que no existeixen estimacions fiables sobre la població activa a nivell comarcal o municipal. El perfil majoritari de les persones desocupades a Catalunya és el d'un home, amb una edat compresa entre els 16 i els 30 anys, i amb un nivell baix d'estudis. Els immigrants, a més, registren la taxa d'atur més alta, un 30,5%, cosa que els distancia de la mitjana catalana en 12,4 punts percentuals.

Més continguts de