L'audiència confirma la multa de 10,5 M€ a PwC per l'auditoria que va fer d'Aena

Argumenta que l'empresa ha incomplert el deure d'independència

L'Audiència Nacional ha confirmat la multa de 10.490.000 euros imposada per l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) a PriceWaterhouseCoopers (PwC) per l'auditoria d'Aena, sentència que ja ha estat recorreguda davant del Tribunal Suprem per la mateixa firma auditora.

El març del 2018 l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) va imposar a PwC la multa per tres infraccions "molt greus" "per haver incorregut en un incompliment del deure d'independència, en relació amb els treballs d'auditoria dels comptes d'Aena".

L'ICAC va considerar que PwC i el soci auditor Alejandro García López van cometre "tres faltes molt greus continuades". Les faltes havien estat comeses en l'auditoria dels comptes anuals individuals d'Aena i els treballs d'auditoria dels comptes o estats financers consolidats d'Aena, preparats tant d'acord amb les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats (NOFCAC), com amb les Normes Internacionals d'Informació Financera Adoptades per la Unió Europea (NIIF-UE).

Per això va imposar a PwC dues sancions de multa, cacascuna del 5,25% dels honoraris facturats per l'activitat d'auditoria de comptes en l'últim exercici tancat amb anterioritat a la imposició de la sanció. La suma de totes dues era d'un import de 10.491.978,89 euros.

La sanció va ser recorreguda per l'auditora davant l'Audiència Nacional, que l'ha confirmat íntegrament perquè ha entès que la firma va pretendre aportar "diversa documentació de data posterior a la demanda", inclòs el dictamen de la comissió del Congrés que va investigar la crisi financera d'Espanya.

Fonts de la firma auditora han destacat que l'auditoria d'Aena –els comptes mai es van qüestionar– es va fer complint totes les normes tècniques, i la sanció es va basar en haver revisat i proposat modificacions sobre un esborrany dels comptes i assessorar sobre l'aplicació de les normes internacionals d'auditoria. Això no només no vulnera la independència de l'auditor, prossegueix la mateixa font, sinó que són tasques consubstancials a les de l'auditoria, i estan expressament autoritzades en la legislació internacional i en la directiva europea en què es basa la llei espanyola d'auditoria.

Més continguts de