FINANCES PERSONALS

Els bancs comencen a abaixar les hipoteques un altre cop

La desacceleracio fa que algunes entitats plantegin ofertes més agressives

Les hipoteques a tipus fix guanyen pes. La decisió recent del Banc Central Europeu (BCE) d’ajornar sense data concreta una possible pujada de tipus a causa de la desacceleració econòmica ha tingut un efecte directe sobre els bancs espanyols, que han optat per mantenir les estratègies comercials agressives en el mercat hipotecari, centrades en aquesta mena de préstecs.

La competència entre bancs ha augmentat en un mercat que, a Catalunya, va créixer un 24% el quart trimestre del 2018, segons dades del Consell General del Notariat. Durant els últims mesos, la competència ha forçat els bancs a continuar reformulant les condicions que ofereixen als clients. CaixaBank, per exemple, va llançar a l’octubre la hipoteca Casa Fàcil, tot i que l’entitat és entre les que ofereix hipoteques amb uns interessos més elevats (vegeu el quadre adjunt). L’última oferta destacada, amb tot, va venir del Sabadell, que acaba de llançar una hipoteca -només durant l’abril- amb un interès de l’1,9% a tipus fix, independentment de la durada del préstec.

L’oferta és força agressiva. Normalment els bancs ofereixen un interès més baix en les hipoteques curtes (a deu anys, per exemple) i van pujant a mesura que s’allarga el venciment. És el cas, per exemple, de Bankinter, que ofereix una hipoteca a l’1,65% si la hipoteca és a deu anys, o al 2,3% si és a trenta anys. O el BBVA, que ofereix entre un 1,95% (a deu anys) i un 2,55% (a trenta anys). CaixaBank es mou entre el 2,75% i el 3,15%.

Tipus fix o variable?

Les hipoteques a tipus fix són les que ofereixen un interès que no varia durant tots els anys en què el client paga la hipoteca. En canvi, en les hipoteques de tipus variable l’interès que es paga va canviant depenent de com evoluciona un indicador determinat (el més comú és l’Euríbor), al qual s’hi afegeix un diferencial. Per exemple, si l’Euríbor està al 0,5% i la hipoteca inclou un diferencial de dos punts, l’interès de la hipoteca serà del 2,5%.

L’Euríbor fluctua cada dia i està relacionat amb els tipus d’interès que marca el BCE, per la qual cosa quan el regulador monetari apuja o abaixa els tipus d’interès, la decisió té un efecte sobre les hipoteques a tipus variable. És per això, entre altres coses, que la decisió del BCE d’ajornar les pujades de tipus és important.

Decidir-se entre un préstec a tipus fix o a tipus variable depèn de les preferències i de la situació de cada client. Les de tipus variable són molt atractives en moments com l’actual, amb uns interessos pròxims al 0%, cosa que explica per què els bancs en fugen. Ara bé, tenen un risc més alt perquè normalment les hipoteques duren dècades i el client es pot trobar amb un augment de l’interès al cap d’alguns anys.

En sentit contrari, les hipoteques a tipus fix són menys rendibles per al consumidor en èpoques d’interessos baixos com l’actual, però donen la seguretat de saber que cada mes es pagarà el mateix sense haver de patir per l’Euríbor. Per la seva banda, als bancs també els interessen les hipoteques a tipus fix perquè poden cobrar un interès més alt en aquests primers anys i, a més, assegurar-se uns ingressos estables i inalterables durant tota la vida de la hipoteca (cosa que li permet usar-la com a garantia en complicats productes derivats).

Ara bé, abans de decidir-nos també cal tenir en compte la diferència entre el tipus d’interès nominal (TIN) i la taxa anual equivalent (TAE). El TIN és el que el client paga com a interès, mentre que el TAE inclou el TIN i tota la resta de conceptes derivats de la hipoteca, com ara comissions i altres serveis. Normalment els bancs ofereixen rebaixes del TAE si el client contracta altres productes, com ara assegurances.