Publicitat
Publicitat

Els bancs concedeixen un 42% menys d'hipoteques en el primer trimestre

Amb la nova davallada ja se sumen 23 mesos a la baixa. El tipus d'interès mitjà puja

La constitució d'hipoteques sobre habitatges va tancar el primer trimestre del 2012 amb una retallada del 42% en termes interanuals i va quedar en 24.918, el que significa que aquest indicador del mercat immobiliari i financer ja suma 23 mesos consecutius a la baixa en taxes interanuals.

Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), també va disminuir el nombre d'hipoteques constituïdes respecte al mes de febrer, el 5,7%.

En finalitzar el primer trimestre de l'exercici, l'import mitjà de préstecs sobre habitatges era de 112.635 euros, inferior en un 4,3% al d'un any enrere i superior en un 0,4% al registrat el febrer d'aquest any.

Així mateix, el capital prestat en forma d'hipoteques per la compra d'habitatges va caure a 2.586.000 d'euros, el que implica una notable retallada interanual del 46% i bastant més reduït, del 6,6%, si es compara amb el mes anterior, segons les dades ofertes per l'INE.

En el conjunt del mercat, que inclou hipoteques per a finques tant urbanes com rústiques, les entitats van concedir en total 42.117 préstecs d'aquest tipus, que es van veure reduïts el 38,9% si es compara amb les xifres de fa un any i el 4,3% si la comparació es fa amb el mes anterior.

D'aquesta manera, l'import total dels crèdits hipotecaris sobre finques concedits en el mercat espanyol al tancament del primer trimestre va ser de 4.743.852 milions d'euros, el 41,5% menys que el març de 2011.

D'aquesta quantitat, 4.351,5 milions es van prestar per adquirir finques urbanes (el 42,5% menys) i altres 392.200.000, per a la compra de finques rústiques (el 28,3% menys).

Els bancs van concentrar el 70% dels préstecs hipotecaris al març, mentre que les caixes d'estalvis van concedir el 14,1% i la resta d'entitats financeres, el 15,7%.

Quant al capital prestat, els bancs van concedir el 73% del total; les caixes, el 12,4%, i altres entitats, el 14,6%.

El tipus d'interès mitjà aplicat per a aquests préstecs va ser del 4,37%, el que suposa un increment interanual del 10,8% i un augment del 0,5% respecte al mes anterior.

Per entitats, les caixes van concedir les hipoteques a un interès mitjà del 4,43% i un termini de 21 anys, mentre que els bancs van donar els seus préstecs a 21 anys i amb un interès mitjà del 4,50%.

El 94,1% de les hipoteques constituïdes es va signar a un tipus d'interès variable, amb l'euríbor com a principal referent, utilitzat en el 87% dels casos, mentre que el 5,9% va preferir un tipus fix.

Més continguts de