Els bancs espanyols van guanyar 6.779 milions fins al juny, gairebé un 5% menys

La patronal bancària assegura que la tendència a la baixa s'explica per l'augment de les provisions

Els bancs espanyols van obtenir un benefici de 6.779 milions d'euros durant el primer semestre del 2019, fet que suposa un descens del 4,8% respecte al mateix període de l'any passat, segons les dades recopilades per l'Associació Espanyola de Banca (AEB).

La patronal bancària ha explicat que el comportament a la baixa dels comptes està relacionat amb l'augment de les provisions de caràcter extraordinari realitzades al segon trimestre, així com amb uns resultats per a operacions financeres pitjors i amb la contenció de les despeses d’explotació.

El marge d’interessos del conjunt de les entitats financeres espanyoles va mantenir una tendència a l’alça i va registrar un increment interanual del 3,8% fins al juny, fins a situar-se en 30.091 milions d’euros. Els ingressos per comissions es mantenen pràcticament estables (-0,1%) i se situen en 9.797 milions d'euros.

D'altra banda, els resultats per a operacions financeres (sense les diferències de canvi) van ser considerablement inferiors a un any abans (-66%), fins a arribar a col·lectivitzar-se en 923 milions d'euros, a causa del descens dels beneficis de l'activitat de negociació. D'aquesta manera, el marge brut se situa en 41.797 milions d’euros en el primer semestre del 2019, en la línia de la xifra del mateix període d’un any abans.

No obstant això, la contenció de les despeses d’explotació va permetre a la banca espanyola situar la seva ràtio d’eficiència en el 49,5%, amb una millora de 20 punts bàsics respecte al juny del 2018. Aquest nivell se situa al sector entre un dels millors dels sistemes bancaris de la Unió Europea.

Així doncs, les provisions extraordinàries realitzades en el segon trimestre de l’any van motivar que el conjunt de dotacions s’incrementessin un 9,2% anual, tot i que hi va haver un deteriorament dels actius financers semblant al del primer semestre del 2018.