TELECOMUNICACIONS

La millor oferta és de 32 euros al mes

La banda ampla a Espanya és un 21% més cara que la mitjana europea

Gairebé la meitat dels usuaris espanyols paga més del doble que els europeus per tenir una connexió d'entre 2 i 10 Mb

La Comissió del Mercat de Telecomunicacions (CMT) ha publicat l'informe semestral que reflecteix que els preus de l'ample de banda són un 21,2% més cars de mitjana a Espanya que a la UE dels 27, segons el càlcul ajustat a paritat de poder adquisitiu.

L'estudi destaca que el millor preu a què es pot trobar un paquet de banda ampla i veu a una velocitat mitjana (de 2 a 10 Mb) a Espanya són 32 euros, mentre que la mitjana europea està en els 26,4 euros. Aquest és el paquet de servei que té contractat el 60% dels usuaris espanyols.

Si es miren els paquets de velocitat superior als 10 Mb, el diferencial augmenta fins al 28,7% respecte a Europa. Aquesta opció representa un 31,5% dels paquets d'ample de banda i veu contractats a Espanya.

L'operador històric espanyol, Telefónica, segueix tenint un 53% del mercat, mentre que els nous operadors sumen quota de mercat i ja representen el 47%. El diferencial persisteix de manera important entre la millor oferta de l'operador històric (58,7 euros) i la millor entre els operadors alternatius (Orange: 32 euros) en velocitats d'entre 2 i 10 Mb.

Telefónica també és sensiblement més cara que d'altres operadors històrics europeus. Els 58,7 euros de la seva millor oferta per una velocitat mitjana són el doble del que cobra Deutsche Telekom a Alemanya. La diferencia arriba a ser de gairebé el 70% amb d'altres països com Dinamarca.