Publicitat
Publicitat

FINANCES

Les caixes guanyen un 17,7% més el primer semestre, però els dipòsits cauen

Les caixes van obtenir un resultat consolidat atribuït de 2.130 milions d'euros durant el primer semestre, un 17,7% superior al mateix període de l'any passat. Malgrat guanyar més, el crèdit es va reduir un 3,1% i els dipòsits gestionats també van caure un 3,3%.

La guerra del passiu (la competència entre entitats bancàries per oferir tipus d'interès elevats amb l'objectiu de captar clients) ha encarit el preu dels dipòsits, el que vol dir que ha forçat a la baixa el marge d'interessos un 27,3%, fins els 5.618,2 milions d'euros. Els processos de capitalització oberts en moltes caixes, que han hagut de tornar diners al Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) també ha estat una de les causes per les quals ha baixat aquest marge d'interessos, la principal dada que detecta la salud del compte de resultats de bancs i caixes.

Els dipòsits del conjunt de caixes s'han situat en els 750.470 milions, amb una caiguda del 3,3%, el que representa un altre signe de debilitat de les entitats integrades a la CECA, la patronal del sector. Amb tot, els beneficis consolidats van créixer un 17,7%, situant-se en els 2.130 milions. Aquest augment es deu bàsicament per l'evolució positiva de les participades, la reducció de les dotacions i la contenció dels costos, segons la valoració de la patronal. 

L'activitat creditícia va mantenir el ritme negatiu d'altres trimestres. Així, els crèdits es van reduir un 3,1% entre gener i juny, fins els 900.484 milions. Aquesta última xifra inclou els préstecs hipotecaris, que van disminuir un 4,7% (556.549 milions). La reestructuració del sector, que ha passat de 45 a 15 entitats, també ha inclòs una reducció de la plantilla del 10,48%, amb una pèrdua de 14.186 treballadors.

Més continguts de

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT