Cada català hauria d'aportar el sou de 127 dies per poder eixugar el deute

Són 11 dies menys dels que calien l'any passat i un total de 10.421 euros per persona

Malgrat l'esforç que fan les administracions públiques per reduir el deute, cada català hauria d'aportar el sou de 127 dies treballats per poder eixugar del tot el passiu que arrosseguen les arques de la Generalitat.  Aquests  són els càlculs de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ( Airef ), que ha publicat l'informe sobre l'observatori del deute del tercer trimestre de l'any. Les xifres posen de  manifest  una certa millora dels números a Catalunya, que continua sent una de les comunitats autònomes més endeutades de l'Estat, juntament amb el País Valencià, Castella-la Manxa i Múrcia. Si l'any passat calien uns 10.782 euros per càpita (138 dies treballats), aquest any en calen 10.421 i 127 dies.

Mig any de sou per pagar el deute

Però aquestes només són les dades que corresponen al deute català. Si s'hi suma l'espanyol, cada català hauria de treballar 351 dies, perquè s'hi sumen els 224 que correspondrien pel deute que l' Airef  anomena comú. A més de ser una de les més endeutades, Catalunya és una de les comunitats que més deute té amb l'Estat, perquè és una de les que més ha requerit els sistemes  extraordinaris  de finançament com el  FLA .


Les projeccions de l' Airef  preveuen que el 2017 la mitjana dels  habitants  d'una comunitat autònoma  necessitin 89 dies per amortitzar el total del deute "regional" (és a dir, només el que correspon a les autonomies). En comunitats com Madrid o Euskadi la xifra ronda els 50 dies, però a les Illes Balears, Catalunya, Castella-la Manxa i Múrcia supera els 100. De tot l'endeutament autonòmic el 56,1% correspon a mecanismes  extraordinaris  com el  FLA , una proporció que ha anat en  augment . En el cas de Catalunya, per exemple, aquest percentatge supera el 70% de tot el seu deute.

El deute espanyol no baixarà al 60% del PIB  fins al  2035

D'altra banda, aquest estudi també projecta el temps que l'estat espanyol necessitaria per aconseguir que el seu deute públic es rebaixi del prop del 100% del PIB, on  se situa actualment, fins al 60%.  En aquests moments  de l'any, el 2016 l' Airef  va calcular que aquesta fita no s'aconseguiria  fins al  2039; ara ha millorat lleugerament la projecció fins al 2035, però es continua avisant que Espanya està lluny dels objectius fixats per al 2030 i que "hi ha riscos per a la sostenibilitat financera" del conjunt de les comunitats autònomes.

En conjunt, la ràtio de deute sobre el PIB per al conjunt de les administracions públiques es va situar en el 98,7% en finalitzar el tercer trimestre del 2017, 1,1 punts percentuals menys respecte del segon trimestre de l'any.